De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught bestaat uit één terrein van zo'n 30 hectare.

PI Vught is zowel een gevangenis, Huis van Bewaring (HvB), Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), Extra beveiligde inrichting (EBI), Terroristen Afdeling (TA), Beheersproblematische Gedetineerden (BPG), Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ), Zeer intensieve Specialistische Zorg (ZISZ) als een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). In totaal zijn er negen verschillende regimes gehuisvest.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 10055
5260 DH VUGHT
Tel. (08807) 44 000
E-mail: informatie.pivught@dji.minjus.nl

LET OP: dit mailadres kunt u niet gebruiken voor informatieaanvragen over individuele gedetineerdenzaken. Deze kunnen alleen telefonisch op (08807) 44 000 worden gesteld.

Bezoekadres
Lunettenlaan 501
5263 NT VUGHT

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan heeft u toestemming nodig van betrokkene. Een toestemmingsverklaring kunt u hieronder downloaden. Vervolgens kunt u de aanvraag met als bijlage de toestemmingsverklaring indienen op het volgende e-mailadres: pi.vught.detentieverklaring@dji.minjus.nl.

In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Het verstrekken van een detentieverklaring valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Heeft u een verzoek ingediend zonder toestemmingsverklaring? Indien een antwoord langer dan 4 weken op zich laat wachten kan er om redenen zoals, betrokkene verblijft niet in detentie, betrokkene geeft geen toestemming, geen detentieverklaring worden afgegeven. In het kader van de AVG krijgt u daar geen bericht van. Het heeft derhalve geen zin om te rappelleren.

Bezoekinformatie

Relatiebezoek
Iedere afdeling heeft zijn eigen vaste bezoekuur. Een afspraak maken kan uiterlijk 48 uur voor het bezoek via telefoonnummer 088 07 44044, op werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur.

Ambtelijkbezoek
Advocatenbezoek kan van maandag t/m vrijdag, niet zijnde erkende feestdagen, van 09.00 tot 11.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur.
Een afspraak maken kan uiterlijk een werkdag voor het bezoek door te bellen naar het centrale telefoonnummer 088 07 44000. In het keuzemenu kiest u vervolgens voor optie 1, ambtelijk bezoek. Dit kan op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur. Zonder afspraak kan geen gedetineerde cliënt bezocht worden.

Binnenkomst
Bij binnenkomst dient u 'piepvrij' door de detectiepoort te lopen. Houd rekening met de keuze van uw kleding. In sommige bh's en andere kleding zit metaal verwerkt en bestaat de kans dat u daarmee niet 'piepvrij' door de detectiepoort heen komt. Mocht dit bij het eerste bezoek gebeuren, dan zult u handmatig gefouilleerd worden en krijgt u een waarschuwing. Dat wil zeggen dat u bij een volgend bezoek andere kleding dient te dragen. Hiervan wordt een aantekening gemaakt. Wanneer u tijdens het volgende bezoek niet 'piepvrij' door de detectiepoort komt, wordt u geweigerd.

Naast de zogenaamde 'beugel bh', kunnen sieraden, haarclips, ritssluitingen, metalen knopen op broeken en dergelijke de detectie-uitslag beïnvloeden. Voor een vlotte toegangscontrole is het raadzaam om ook hiermee rekening te houden.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen kan op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag van 13.00 tot 15.00 uur
  • Dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur en tussen 18.15 en 20.00 uur
  • Donderdag van 13.00 tot 15.00 uur en tussen 18.15 en 20.00 uur
  • Zaterdag van 09.30 tot 11.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur

Voor de hoeveelheid, het type en het moment van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande bezoekadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld overmaken

Geld storten op rekening van een justitiabele kan op rekeningnummer NL07INGB0705004236 t.n.v. Min. van Justitie en Veiligheid 213/PI Vught. Plaats: Den Haag

Wanneer u geld overmaakt naar een justitiabele dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:
LET OP: gebruik ook deze volgorde
- registratienummer
- achternaam + voorletters justitiabele
Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender
Wilt u geld storten bij de bank?
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het ingeven van een omschrijving, dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop dient het registratienummer en de naam vermeld te worden. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG

LET OP: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Stage

De PI Vught is voor diverse opleidingen op MBO- niveau een Erkend Leerbedrijf. Deze erkenningen geven de garantie dat wij staan voor goede leermogelijkheden en deskundige begeleiding. Jaarlijks bieden wij enkele stageplaatsen aan. Daarnaast richten wij ons op studenten op HBO- en universitair niveau om via een stage werkervaring op te doen. Op grond van aanwezige expertise en uitdagingen in het werkveld en ten aanzien van de diversiteit qua doelgroep zijn wij een interessante partner. Wij maken op zeer veel verschillende vakgebieden gebruik van stagiairs.

Stageverzoeken kunt u gemotiveerd, en voorzien van een CV, sturen naar: vgtnt-stage@dji.minjus.nl

Rondleidingen

De PI Vught vindt het belangrijk om buitenstaanders een goed beeld te geven van de gang van zaken in een penitentiaire inrichting. Een rondleiding door de inrichting kan helpen dit beeld te verduidelijken. Wij houden er rekening mee dat niet alle justitiabelen het prettig vinden wanneer er groepen worden rondgeleid. Wij bieden daarom alleen relevante groepen de mogelijkheid de PI Vught te bezoeken. Onder ‘relevant’ verstaan we een duidelijk wederzijds belang, nu of in de toekomst.

Bereikbaarheid

De PI Vught lig nabij recreatieplas De IJzeren Man en naast het Nationaal Monument Kamp Vught. In onderstaand document vindt u een beschrijving van de route per auto en per openbaar vervoer.

Parkeren
U kunt kosteloos parkeren op het openbare parkeerterrein voor de inrichting.

Locatie specifieke informatie

Het justitieel bedrijvencomplex Vught (JBV) biedt gedetineerden werk in hout, metaal en wasserij. JBV is te bereiken via tel. 088 07 44183 en e-mail RBBA.zuid@dji.minjus.nl. Meer informatie over arbeid binnen detentie vindt u op www.in-made.nl.