Locatie Roermond | Informatie voor justitiabelen en hun naasten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Invoer en uitvoer van kleding en goederen kan alleen op werkdagen van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen tussen 8.30 uur -16.00 uur. Dit kan enkel met toestemming van de fourier/badmeester. De gedetineerde draagt vooraf zelf zorg voor deze toestemming. Er mogen alleen kleding en goederen worden gebracht waar vooraf toestemming voor is gegeven.
Postpakketten zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Zonder toestemming worden pakketten geretourneerd. Voor retourzending dienen pakketten dan ook te zijn voorzien van een afzender.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (voornaam en voorletters), geboortedatum of registratienummer naar het postbusadres worden gezonden. Tevens dient het poststuk te zijn voorzien van een afzender. Postpakketten zijn enkel toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de directie.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL29INGB0705004325 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 271/ PI Roermond onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Wanneer u geld overmaakt naar een justitiabele dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:
LET OP: gebruik ook deze volgorde
- registratienummer
- achternaam + voorletters justitiabele
Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

Wilt u geld starten bij de bank?
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele.

Deze bon kunt u sturen:
1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: backoffice.roermond@dji.minjus.nl