Ter Peel is een inrichting voor vrouwelijke gedetineerden.

Contactgegevens

Postadres (officiële stukken)
PI Zuid Oost, locatie Ter Peel
Postbus 6021
5960 AA Horst aan de Maas
Tel. 088 074 57 00
E-mail: bureau.management.ondersteuning.pi.zuid-oost.terpeel@dji.minjus.nl

Bezoekadres
Paterstraat 4
5977 NM Evertsoord

Regimes

De locatie heeft de volgende regimes:

  • een Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI);
  • een Moeder met Kindhuis;
  • een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) ‘Flexcap’ met 72 plaatsen (mannen);
  • een Huis van Bewaring (HvB);
  • een gevangenis. 

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken worden ingediend op bovenstaand adres, ter attentie van de afdeling Communicatie. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.

Locatiespecifieke informatie

Gebouw en geschiedenis
Het middelpunt van de locatie Ter Peel is een voormalig klooster, gebouwd net na de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1976 is dit gebouw in gebruik als Beperkt Beveiligde Inrichting. In eerste instantie voor mannen, sinds eind jaren tachtig als inrichting voor vrouwen. Het is het oudste stukje grond in de Peel dat niet is afgegraven voor de winning van turf.

Bijzonderheden
Onder de naam "Betere Start" wordt opvoedingsondersteuning aangeboden aan (ex) gedetineerde moeders. In het moeder en kindhuis kunnen moeders, in sommige gevallen, hun kinderen tot vier jaar bij zich houden. De kinderen gaan overdag naar een kinderdagverblijf. Verder is er op het terrein een logeerhuis waar kinderen (tot 16 jaar) in het weekend een nachtje bij hun moeder kunnen logeren.