PI Ter Peel | Informatie voor justitiabelen en hun naasten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Invoer brengen aan de poort is toegestaan binnen 3 weken na binnenkomst (dit mag 1 keer). Invoer kunt u afgeven van dinsdag t/m donderdag tussen 9.00-16.00 uur. Daarna is dit alleen nog maar mogelijk via bezoek 1 keer in de 4 weken of via pakketpost. Invoer en uitvoer geschiedt op dezelfde dag. Er mag alleen kleding worden gebracht, Shag, drank, etenswaren en dergelijke zijn niet toegestaan.

Betreffende de hoeveelheid, en het moment van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande bezoekadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL29INGB0705004325 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 271/ PI Ter Peel onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Wanneer u geld overmaakt naar een justitiabele dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:
LET OP: gebruik ook de onderstaande volgorde.

  • Registratienummer
  • Achternaam + voorletters justitiabele

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender

Wilt u geld storten bij de bank?
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het ingeven van een omschrijving, dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop dient het registratienummer en de naam vermeld te worden. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG

LET OP: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 075 43 21.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: backoffice.ter.peel@dji.minjus.nl