DJI - PI Zwaag

PI Zwaag is een inrichting met een capaciteit van 360 plaatsen. We huisvesten alleen mannelijke justitiabelen en hebben de volgende regimes:

• Huis van Bewaring (HvB) met een capaciteit van 183 plaatsen;

• Gevangenis met 96 plaatsen;

• Extra Zorg Voorziening (EZV) met 24 plaatsen;

• Reservecapaciteit van 57 plaatsen.

PI Zwaag is geopend in 1989 en wordt in de volksmond ook wel ‘de glasbak’ genoemd. De inrichting bestaat uit 7 afdelingen.

Contactgegevens en bezoekadres

Postadres
PI Zwaag
Postbus 4231
1620 HE HOORN

Bezoekadres
De Compagnie 1
1689 AG ZWAAG
Tel: 088 07 33 800

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: de gedetineerde zorgt voor de aanmelding van het bezoek. Bezoek is mogelijk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag volgens een vastgelegd schema. Inschrijven kan tot uiterlijk 30 minuten voor einde bezoek. Voor ambtelijk bezoek dient u een afspraak te maken. De bezoekadministratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur. Deze afspraken zijn mogelijk op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur en van 13.15 – 16.15 uur. Op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur en van 13.15 – 16.15 uur. Er kunnen spreekruimtes worden gereserveerd.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Op zaterdag is dit mogelijk van 12.30 – 15.30 uur. Invoer van specifieke goederen (zoals bijvoorbeeld horloges, lenzen (vloeistof), bril, etc.) dienen aangevraagd te worden. Voor de hoeveelheid en het type van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer vooraf af te stemmen met de gedetineerde.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam / initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande postadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL63INGB0705004198 ten name van Ministerie van Justitie en Veiligheid 211 / PI Zwaag onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:

ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Rondleiding

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen.
Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand adres, ter attentie van de locatiedirecteur. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.