De PI Zwolle bestaat uit twee locaties, zuid 1 en zuid 2, en biedt plaats aan ongeveer 350 gedetineerden. We kennen verschillende regimes, voor zowel mannen als vrouwen: een huis van bewaring, gevangenis (voor lang- en kortgestraften), ISD-afdeling (inrichting voor stelselmatige daders) en Extra Zorgvoorziening (EZV). Daarnaast een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) voor mannen en vrouwen.

Contactgegevens en bezoekadres

Postadres:
Postbus 40033
8004 DA Zwolle

Bezoekadres:
Huub van Doornestraat 15
8013 NR Zwolle
Tel. 088 07 40800

Groepsnummers voor diverse afdelingen
Ambtelijk bezoek: T 088 07 41300

Detentie en re-integratie (casemanagers): T 088 07 41130
Detentie en re-integratie (backoffice): T 088 07 40808
Bevolkingsadministratie / BVA: T 088 07 40810
Medische Dienst: T 088 07 40817
Bureau Management Ondersteuning / BMO: T 088 07 40845
Penitentiair Psychiatrisch Centrum / PPC: T 088 07 41126
Regionaal Bedrijfsbureau Arbeid / RBBA: T 088 07 41128

Bezoekinformatie

Familie of relaties kunnen zelf geen afspraak maken: de gedetineerde kan familieleden of relaties uitnodigen en dient het bezoek ook zelf te laten weten op welk tijdstip men langs kan komen. De bezoektijden zijn gekoppeld aan de afdeling waar de gedetineerde verblijft.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande postadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Ambtelijk bezoek

Ambtelijk bezoek kan een verzoek plaatsen voor het, binnen bloktijd, bezoeken van een cliënt via mail zakelijkbezoek.pizwolle@dji.minjus.nl

Terugbelverzoek advocaten

Een terugbelverzoek aanvragen voor het telefonisch spreken van een cliënt(e) kan via mail: zakelijkbezoek.pizwolle@dji.minjus.nl

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen moet altijd door de gedetineerde zelf aangevraagd worden. Het invoeren kan voor of na het bezoekuur tussen 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur tijdens bezoekdagen. Alles wat u invoert wordt geregistreerd. U krijgt een bewijs van invoer. Dit moet u goed bewaren. Bij eventuele vermissing van goederen wordt hiernaar gevraagd. Het is niet toegestaan kleding of andere goederen tijdens het bezoek te ruilen of te overhandigen.

Geld storten

Bankrekeninggegevens
IBAN nummer :NL51INGB0705004317
Ten name van : Min. van Justitie en Veiligheid 265/PI Zwolle
Plaats : Den Haag

Bij betalingen vanuit het buitenland gebruikt u BIC code: INGBNL2A.

Geld overschrijven
Wanneer u geld overschrijft naar een justitiabele, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:
LET OP: Gebruik ook deze volgorde:

· registratienummer
· achternaam + voorletters justitiabele

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Stage

Op diverse afdelingen binnen de PI Zwolle zijn mogelijkheden om stage te lopen. De minimum leeftijd om stage te kunnen lopen is 18 jaar. Voor alle MBO stageplekken geldt dat de organisatie een erkend leerbedrijf moet zijn waarbij de accreditatie getoetst kan worden bij SBB. Bij een stage die start in september is de sluitingsdatum 15 maart en als de stage in februari start is de sluitingsdatum 15 oktober. Er zijn stagemogelijkheden voor de volgende studie’s en stageplekken:

Afdeling Detentie & Re-integratie (VOL)
 • HBO SJD en HBO MWD

 • Jaarstages ( meeloopstage)

 • Periode september t/m juni

 • Sluitingsdatum: 1 maart
 • Stageplaats: terugkeer activiteiten, casemanager en re-integratie centrum

Afdeling Reguliere detentie man/vrouw (VOL)
 • MBO SPW niveau 4

 • Jaarstage (meeloopstage )

 • Periode september t/m juni

 • Sluitingsdatum: 1 maart
 • Stageplaats: detentieafdeling man/vrouw

Afdeling Penitentiair Psychiatrisch Centrum (VOL)
 • HBO toegepaste Psychologie/SPH/HBO V

 • Jaarstages (meeloopstage)

 • Periode september t/m juni

 • Sluitingsdatum: 1 maart
 • Diverse afdelingen PPC man/vrouw

Afdeling Sport (VOL)
 • MBO bewegingsagoog Niveau 4

 • Jaarstage (meeloopstage)

 • Periode september t/m juni

 • Sluitingsdatum: 1 maart
 • Afdeling sport voor personeel/gedetineerden/patiënten

Afdeling Vaktherapie (VOL)
 • HBO Vaktherapie opleidingen

 • Jaarstage (meeloopstage)

 • Periode september t/m juni

 • Sluitingsdatum: 1 maart
 • Stageplaats afdeling Vaktherapie

Afdeling Beveiliging
 • MBO beveiliger niveau 2

 • 2 x halfjaar stage (meeloopstage) voor MBO niveau 2

 • Jaarstage voor HBO Veiligheidskunde met afstudeeropdracht (tijdelijk niet beschikbaar)

 • Periode: september t/m juni

 • Sluitingsdatum: 1 maart
 • Stageplaats: team beveiliging

Afdeling Juridische zaken (VOL)
 • HBO Recht/SJD

 • Jaarstage (meeloopstage)

 • Periode september t/m juni

 • Sluitingsdatum: 1 maart
 • Stageplaats juridische zaken

Afdeling Psychologen
 • WO Psychologie

 • Halfjaar stage (onderzoeksstage)

 • Periode: september t/m februari en maart t/m augustus

 • Sluitingsdatum: periode september = 1 maart
 • Sluitingsdatum: periode maart = 1 november
 • Stageplaats Landelijke Databank PPC Zwolle

Afdeling Zorg/Medische dienst (VOL)
 • HBO V

 • Jaarstage (meeloopstage alléén voor 4e jaars)

 • Periode september t/m juni

 • Sluitingsdatum: 1 maart
 • Stageplaats afdeling zorg/medische dienst

Mocht uw opleiding overeenkomen met onze stageplekken mail dan uw motivatiebrief en CV t.a.v. stage/opleidingscoördinator: ZWONR-EFM-Stage@dji.minjus.nl

Rondleiding

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen.
In dit geval kunnen verzoeken schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand adres, ter attentie van de directiesecretaris. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.