Detentiecentrum Rotterdam

Detentiecentrum Rotterdam is in 2010 gebouwd ten behoeve van vreemdelingenbewaring, maar is in staat om verschillende doelgroepen en de wisselende vraag naar capaciteit binnen DJI op te vangen.

Het gebouw beschikt over 320 kamers, verdeeld over tien afdelingen. Alle kamers hebben een douche, toilet, wastafel, telefoon, koelkast, televisie en magnetron.

Het centrum is gelegen naast Rotterdam The Hague Airport en is de eerste DJI-locatie in Nederland die in publiek-private samenwerking (PPS) is gebouwd en wordt geëxploiteerd. PPS is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en een of meer private ondernemingen.

Maatregelen bezoek in verband met corona

Om de verspreiding van het coronavirus in ons detentiecentrum te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot bezoek aangepast zijn. Er is plexiglas geplaatst tussen de bezoeker en de gedetineerde/vreemdeling. Tevens zijn er looproutes uitgezet.
In verband met het coronavirus doet de portier, voordat u verder de inrichting in kan, een mondelinge gezondheidscheck door middel van het stellen van een aantal vragen. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is in alle justitiële inrichtingen verplicht op plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Voor bezoekers van 13 jaar en ouder betekent dit dat zij verplicht een mondkapje moeten dragen tijdens het bezoek aan een justitiële inrichting bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het mondkapje af als de bezoeker zit. Wij verzoeken u zich hieraan te houden.

Relatiebezoek

Als een gedetineerde/vreemdeling bezoek wil ontvangen is hijzelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoekers. Een gedetineerde/vreemdeling kan maximaal twee bezoekers ontvangen. Dit zijn 2 volwassenen of 1 volwassene en 1 kind <18 jaar. In verband met het coronavirus doet de portier, voordat u verder de inrichting in kan, een mondelinge gezondheidscheck door middel van het stellen van een aantal vragen. De procedure van toelating vraagt enige tijd. Zorg dat u een half uur voor aanvang bezoek aanwezig bent.
U wordt uiterlijk tot vijftien minuten voor eindtijd van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting als u voor een vreemdeling op bezoek komt (vreemdelingenbewaring).
U wordt uiterlijk tot dertig minuten voor eindtijd van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting als u voor een gedetineerde op bezoek komt (gevangeniswezen).

Let op: Verder op deze pagina vindt u een pdf-bestand met bezoektijden. In verband met corona kunnen de tijden afwijken. De dagen zijn wel gehandhaafd.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Toegangsvoorwaarden
•    Als u op bezoek komt moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (verplicht vanaf 14 jaar).
•    Minderjarigen (t/m 17 jaar) worden alleen toegelaten wanneer zij onder begeleiding zijn van een volwassene (minimaal 18 jaar oud).
•    U mag in principe niets mee het gebouw innemen. Uitzonderingen hierop een pinpas voor de frisdank-, koffie- en snoepautomaat en baby benodigdheden, zoals een voedingsflesje, een luier en een speen. Uw overige spullen kunt u opbergen in een kluisje.
•    Bij binnenkomst dient u 'piepvrij' door de detectiepoort te lopen. Houd rekening met de keuze van uw kleding. In sommige bh's en andere kleding zit metaal verwerkt en de kans bestaat dat u daarmee niet 'piepvrij' door de detectiepoort komt. Mocht dit gebeuren, dan zult u handmatig gefouilleerd worden.

Indien u wegens medische en/of lichamelijke redenen niet “piepvrij” binnen kunt komen, dient u een medische verklaring te overleggen alvorens u de toegang tot de inrichting wordt verschaft.

Naast de zogenaamde 'beugel bh', kunnen sieraden, haarclips, ritssluitingen, metalen knopen op broeken en dergelijke de detectie-uitslag beïnvloeden. Voor een vlotte toegangscontrole is het raadzaam om ook hiermee rekening te houden.

In sommige bh's en andere kleding zit metaal verwerkt en bestaat de kans dat u daarmee niet 'piepvrij' door de detectiepoort heen komt. Mocht dit bij het eerste bezoek gebeuren, dan zult u handmatig gefouilleerd worden en krijgt u een waarschuwing. Dat wil zeggen dat u bij een volgend bezoek andere kleding dient te dragen. Hiervan wordt een aantekening gemaakt. Wanneer u tijdens het volgende bezoek niet 'piepvrij' door de detectiepoort komt, kan u de toegang worden geweigerd.

Indien de handhaving van de orde en de veiligheid dit noodzakelijk maakt, kan de directeur een bezoeker de toegang tot of het voortzetten van het bezoek binnen het detentiecentrum weigeren. Ook wanneer het personeel constateert dat de regels worden overtreden, zal het bezoek worden beëindigd.

•    Let op: wanneer u het detentiecentrum verlaat, dient u zich uit te schrijven bij de portier.

Bezoektijden voor bezoek aan vreemdelingen

De vreemdeling mag twee keer per week één uur bezoek ontvangen, waarvan maximaal één uur in het weekend. Tot 15 minuten voor einde bezoek wordt bezoek toegelaten. Hieronder staan de bezoektijden (onder 'Toegangsvoorwaarden').
Let op: i.v.m. corona kunnen de tijden afwijken.

Bezoektijden voor bezoek aan gedetineerden

De gedetineerde mag één keer per week één uur bezoek ontvangen. Tot 30 minuten voor einde bezoek wordt bezoek toegelaten. Het Huis van Bewaring mag op dinsdag en woensdag bezoek ontvangen. Hieronder staan bezoektijden (onder 'Toegangsvoorwaarden'). Let op: i.v.m. corona kunnen de tijden afwijken.

Bezoekinformatie voor ambtelijk bezoek

Advocaten moeten voor bezoek aan een justitiabele een afspraak maken via de mail, servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl
Bij binnenkomst dient u een geldig identiteitsbewijs en legitimatiebewijs (beroepspas) te tonen.

Overige instanties en functionarissen

Overige instanties en functionarissen (politiefunctionarissen, medewerkers van de Koninklijke Marechaussee etc.) dienen ook een afspraak te maken via de mail, servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl.
Bij binnenkomst dient u een geldig identiteitsbewijs te tonen.
Deze afspraak kan ingepland worden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.00 uur.

Voor het bezoeken van een ingeslotene buiten deze tijden, kunt u een mail sturen naar de servicebalie, servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl. Bij binnenkomst dient u een geldig identiteitsbewijs en legitimatiebewijs (beroepspas) te tonen.

Servicebalie

Bij de servicebalie kunt u terecht met vragen of verzoeken die betrekking hebben op een gedetineerde/vreemdeling waar u een persoonlijke of zakelijke relatie mee heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek om in contact te komen met de ingeslotene, om een vraag of een ingeslotene een huwelijk of begrafenis mag bijwonen of om een verzoek een bezoek te brengen buiten de reguliere bezoekuren. De servicebalie is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur. De servicebalie is bereikbaar via de mail: servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl.

Service desk

You can apply to the service desk if you have questions or requests that relate to a detainee with whom you have a personal or professional relationship. This may for example concern a request for contact with the detainee, or a request for allowing a detainee to attend a marriage or funeral or a request for a visit outside of regular visiting hours. The service desk is open from Monday to Friday between 8 am and noon and between 1 pm and 4 pm. The service desk is only accessible by email: servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl

Post voor gedetineerden/vreemdelingen

Post voor een gedetineerde/vreemdeling kan gestuurd worden naar ons adres (zie onderaan deze pagina). Op het poststuk dient u aan te geven voor wie het poststuk bestemd is. Vermeld naast achternaam en voorletters ook, indien bekend, het detentienummer of de geboortedatum van de gedetineerde/vreemdeling. Tevens wordt u verzocht om de afzender (inclusief adres) op het poststuk te vermelden. Wanneer de gedetineerde/vreemdeling niet meer in het detentiecentrum verblijft, wordt het poststuk retour gezonden.

eMates

U kunt gedetineerden/vreemdelingen ook een mail sturen via emates.nl

Kleding en goederen invoeren voor vreemdelingen (vreemdelingenbewaring)

Er kan dagelijks tussen 08.00 uur – 21.00 uur kleding en goederen ingevoerd worden.
Het invoeren van kleding en goederen is ook mogelijk via de post. Het pakket mag maximaal 50 cm breed en 30 cm hoog zijn. Alle pakketten die groter zijn worden geweigerd en geretourneerd.
Het pakket dient voorzien te zijn van een duidelijke adressering (naam vreemdeling en celnummer) en naam en adres van de afzender.

Kleding en goederen invoeren voor gedetineerden (strafrecht)

Voor gedetineerden mag eenmalig in de eerste 7 dagen vanaf de dag van insluiting en wel op elke dag van de week tussen 8:00 en 21:00 ingevoerd worden.  Na de 7e dag van insluiting alleen op de dagen en uren van de bezoekmomenten.
Het invoeren van kleding en goederen is ook mogelijk via de post. Het pakket mag maximaal 50 cm breed en 30 cm hoog zijn. Alle pakketten die groter zijn worden geweigerd en geretourneerd.
Het pakket dient voorzien te zijn van een duidelijke adressering (naam gedetineerde en celnummer) en naam en adres van de afzender.

Geld overmaken

Het is alleen mogelijk om geld over te maken op de ‘rekening courant' van een gedetineerde/vreemdeling.

Geld overschrijven

Het is mogelijk geld via de bank over te maken. Dit zijn de rekeninggegevens:
Bank: ING
Rekeningnummer: NL32INGB0705004465
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 332/Detentiecentrum Rotterdam
Plaats: Den Haag
o.v.v.: Naam en detentienummer van de vreemdeling/gedetineerde
Vanuit het buitenland: BIC code: INGBNL2A

Let op! Het kan soms wel twee tot drie weken duren voordat het gestorte geld op de rekening-courant van de vreemdeling/gedetineerde staat.

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de gedetineerde/vreemdeling in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de gedetineerde/vreemdeling. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: Backoffice.DCR@dji.minjus.nl

Contactgegevens

Post- en bezoekadres:
Portelabaan 7
3045 AT Rotterdam

Tel. 088 073 50 00 (Algemeen nummer)
De servicebalie kunt u bereiken via de mail: servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl

Bereikbaarheid
Detentiecentrum Rotterdam is gelegen naast Rotterdam The Hague Airport.

Route
Met Google Maps kunt u zelf uw routebeschrijving maken.
In het pdf-bestand ‘Routebeschrijving’ hieronder vindt u een beschrijving van de route per auto (vanaf de A13) en per openbaar vervoer.

Parkeren
Voor het detentiecentrum is er voldoende parkeergelegenheid. U kunt hier tegen betaling parkeren. Het eerste uur bedraagt € 4,-. Elk volgend half uur bedraagt € 1,-. Maximaal dagtarief: € 28,-. Betalen is alleen mogelijk via pin of chip.