Informatie voor justitiabelen en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over een verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Als u goederen mee wilt nemen voor een ingeslotene, dan moet u dat van tevoren aan hem/haar melden. De ingeslotene moet namelijk zelf aangeven wat er voor hem/haar meegebracht wordt. Niet-aangemelde goederen mogen helaas niet naar binnen. Het inchecken van meegebrachte goederen kost tijd. Kom daarom ruim een kwartier van tevoren naar het detentiecentrum als u iets mee wilt brengen.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande bezoekadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)

U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen. Deze wordt netjes uitgeprint, in een envelop gestoken en zo spoedig mogelijk aan de justitiabele overhandigd door het personeel.

Geld storten

Wanneer u geld overmaakt naar een justitiabele dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:
LET OP: gebruik ook deze volgorde

- registratienummer

- achternaam + voorletters justitiabele
Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender

Dit zijn de rekeninggegevens:
Bank: ING
Rekeningnummer: NL54INGB0705004457
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 331/Detentiect. Schiph
o.v.v.: Naam en geboortedatum van de ingeslotene

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u de geboortedatum van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u de geboortedatum en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag
Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Contant:

Voor ingeslotenen die op een strafrechtelijke titel (HvB, arrestanten of als VRIS'er) in het detentiecentrum Schiphol verblijven, kunt u geen contant geld storten. Voor deze ingeslotenen moet standaard het geld via de bank overgemaakt worden.
Voor ingeslotenen die op een bestuursrechtelijke titel (vreemdeling) in het detentiecentrum Schiphol verblijven, kan voorafgaand of na het bezoek geld gestort worden. U geeft de naam en de geboortedatum op van de persoon voor wie u het geld wilt storten. Daarna ontvangt u een stortingsbewijs. Dit kan tussen 8:00 en 17:00 uur.

Let op:
Het is niet toegestaan om contant geld per post toe te zenden. Het detentiecentrum Schiphol stelt zich niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gelden in een gezonden poststuk.

Boetebetalingen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Het verstrekken van een detentieverklaring valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alleen de justitiabele zelf kan een detentieverklaring aanvragen.

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: dcs.dr@dji.minjus.nl