Algemene informatie

Contactgegevens

Postadres

PI Sittard
Postbus 5002
6130 PA SITTARD
Tel. 088 07 23500
Email: pisittard@dji.minjus.nl

Bezoekadres

Op de Geer 1
6135 KN SITTARD

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand mailadres, ter attentie van het Bureau Managementondersteuning. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.