Algemene informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Ter Apelervenen 10
9561 MC TER APEL

Postadres

PI Ter Apel
Postbus 69
9560 AB TER APEL
Tel. 088 074 21 00

Gebouw en geschiedenis

In 1998 gaven de toenmalige staatssecretaris Job Cohen en burgemeester Herman Euverink met een kanon uit Bourtange het startschot voor PI Ter Apel. De PI zorgde voor werkgelegenheid in de regio na het sluiten van het NAVO-complex en de spelletjesfabriek MB. De eerste gedetineerden waren bestuursrechtelijke vreemdelingen. Deze vreemdelingen verbleven ongewenst in Nederland en er werd van verwacht dat ze Nederland niet vrijwillig zouden verlaten. Vanaf eind 2001 werden ook reguliere gedetineerden geplaatst en uiteindelijk ging de inrichting helemaal over naar een reguliere gevangenis en Huis van Bewaring.

Vanaf 2013 verblijven in PI Ter Apel vreemdelingen in strafrecht (VRIS). Deze VRIS’ers zijn ongewenst verklaarde personen die in Nederland een misdrijf hebben gepleegd of hiervan verdacht worden. Omdat ze geen verblijfstatus (meer) hebben, worden ze na hun detentie uitgezet naar

hun land van herkomst. De gevangenis maakt onderdeel uit van het grootste Justitie en Veiligheidscomplex van Nederland. Op dit terrein zijn alle vreemdelingenketenpartners zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te vinden.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand postadres, ter attentie van het Bureau Managementondersteuning. Vermeld bij de aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.