Detentiecentrum Zeist – Strafrecht

Het detentiecentrum Zeist huisvest verschillende doelgroepen uit het strafrecht: arrestanten, extra zorgvoorziening (EZV) en inrichting voor Stelselmatige daders (ISD).

Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan kunt u een spreekkamer reserveren door op doordeweekse dagen te bellen met de bezoektelefoon op 08807 20223. We willen u wel vragen om rekening te houden met wachttijden en zoveel als mogelijk telefonisch met uw cliënt te spreken.

Ketenpartners kunnen nog niet de afdeling op of naar het RIC, maar kunnen ook gebruik maken van een spreekkamer. Ook voor u geldt dat u deze telefonisch kunt reserveren. We hebben een beperkt aantal spreekkamers beschikbaar. Door te reserveren voorkomt u dat er geen spreekkamer voor u beschikbaar is wanneer u naar de inrichting komt.

Contactgegevens

Bezoekadres

Richelleweg 13
3769 AZ Soesterberg

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Relatiebezoek

Als een gedetineerde bezoek wil ontvangen, dan is hij zelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoekers. Op dit moment kan een gedetineerde tijdens het relatiebezoek in de inrichting één bezoeker ontvangen. Eén kind van tot en met 4 jaar mag eventueel mee. Kinderen tussen de 5 t/m 15 jaar kunnen op dit moment nog niet op bezoek (dit kan naar verwachting per 1 augustus). Er zijn geen opvangmogelijkheden voor kinderen in de inrichting. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zonder begeleiding van een volwassene op bezoek komen. In verband met het coronavirus doet de portier, voordat u verder de inrichting in kan, een mondelinge gezondheidscheck door middel van het stellen van een aantal vragen. De procedure van toelating vraagt enige tijd, daarom vragen wij u thuis al de gezondheidscheck te bekijken. Wanneer u op één van de vragen ja moet beantwoorden, kunt u helaas de inrichting niet bezoeken. Iedere 10 minuten start er een nieuw bezoekmoment, zodat doorlopend bezoekers naar binnen kunnen. Zorg dat u 10 minuten voor aanvang bezoek aanwezig bent, u mag niet eerder naar binnen. Zo voorkomen we groepen bezoekers in onze kleine portiersloge en kan er 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden.

In de bezoekzaal is fysiek contact niet toegestaan. Wanneer dit toch gebeurt, wordt het bezoek beëindigd. Omdat er dan een mogelijk risico op besmetting is, wordt de gedetineerde voor 14 dagen in quarantaine geplaatst.

Bezoekmomenten

De bezoekmomenten zijn op woensdag en zondag. Het bezoekmoment is gekoppeld aan het celnummer van de ingeslotene. De ingeslotene zal zelf zijn bezoekers informeren wanneer dit plaatsvindt.

Belmomenten

De bezoektelefoon is bereikbaar op werkdagen van 08:30-11:30 uur en van 12:30-16:30 uur.

Ambtelijk bezoek

Het is aan te raden om voorafgaand aan het bezoek een afspraak te maken. De bezoektijden voor ambtelijk bezoek zijn maandag tot en met vrijdag van 08:30-11:30 uur en van 12:30-16:30 uur. U wordt uiterlijk tot 30 minuten voor eindtijd toegelaten tot de inrichting.

Terugbelverzoek advocaten

Voor een terugbelverzoek belt u met 08807 20223. De telefonist neemt uw verzoek aan, noteert uw naam, kantoor en de gegevens van de gedetineerde. Het verzoek wordt dezelfde dag nog aan de afdeling doorgegeven. Wanneer een gedetineerde op de arbeid verblijft, heeft hij geen gelegenheid om te bellen. In dat geval krijgt hij de volgende dag die gelegenheid.

Toegangsbeleid

Als u op bezoek komt moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Dit mag zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Europese identiteitskaart. Vanaf 14 jaar bent u verplicht zich te legitimeren.

Bij binnenkomst dient u 'piepvrij' door de detectiepoort te lopen. Houd rekening met de keuze van uw kleding. In sommige bh's en andere kleding zit metaal verwerkt en bestaat de kans dat u daarmee niet 'piepvrij' door de detectiepoort heen komt. Mocht dit bij het eerste bezoek gebeuren, dan zult u handmatig gefouilleerd worden en krijgt u een waarschuwing. Dat wil zeggen dat u bij een volgend bezoek andere kleding dient te dragen. Hiervan wordt een aantekening gemaakt. Wanneer u tijdens het volgende bezoek niet 'piepvrij' door de detectiepoort komt, wordt u geweigerd.

Naast de zogenaamde 'beugel bh', kunnen sieraden, haarclips, ritssluitingen, metalen knopen op broeken en dergelijke de detectie-uitslag beïnvloeden. Voor een vlotte toegangscontrole is het raadzaam om ook hiermee rekening te houden.

Kleding en goederen invoeren

Voor het invoeren van goederen ligt het initiatief bij de gedetineerde. Deze vult een invoerformulier in waarop staat aangegeven wat, hoeveel en door wie er ingevoerd wordt. Aan de gedetineerde wordt verteld wanneer deze de invoer kan laten invoeren. Deze informeert u hierover. De invoer kunt u meenemen naar het relatiebezoek. Houd er rekening mee om op tijd te komen.

Het is niet mogelijk zonder invoerformulier goederen in te voeren of meer in te voeren dan op het formulier is aangegeven. Neem dus niet zomaar iets mee, hoe goed bedoeld ook! Bij vragen helpt het inrichtingspersoneel u graag verder.

Goederen meenemen voor gedetineerden

Met uitzondering van het invoeren van kleding en schoeisel conform de invoerprocedure, is het voor bezoekers van de inrichting verboden om goederen voor gedetineerden mee de inrichting in te nemen. Goederen zoals telefoons, sim-kaartjes, USB-sticks (gegevensdragers), geld, medicatie en drugs worden beschouwd als verboden goederen.

Wanneer een bezoeker besluit de huisregels te overtreden en verboden goederen meeneemt bij zijn bezoek, zal er te allen tijde een melding opgemaakt worden. Deze melding kan leiden tot het ontzeggen van bezoek, het weigeren van toegang tot de inrichting en aangifte bij de politie.

Wanneer deze goederen tijdens de toegangscontrole, via visuele waarneming door de medewerkers, via doorlichtings- of detectieapparatuur of door inzet van de drugshond worden aangetroffen, zal dit direct leiden tot het weigeren van toegang tot de inrichting.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande bezoekadres worden gestuurd. Let op: goederen versturen via post/paketten is niet toegestaan.

Geld storten

Geld storten op rekening van een justitiabele kan op rekeningnummer NL82INGB0705004244 t.n.v. Min. van Justitie en Veiligheid 214/PI Nieuwegein. Plaats: Den Haag

Wanneer u geld overmaakt naar een justitiabele dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:
LET OP: gebruik ook deze volgorde

registratienummer
achternaam + voorletters justitiabele
Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.


Wilt u geld storten bij de bank?

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het ingeven van een omschrijving, dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop dient het registratienummer en de naam vermeld te worden. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG

LET OP: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en de naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen bij het e-mailadres, bo.nieuwegein@dji.minjus.nl.