Inspirerende groepsgesprekken met Dimas Salaberrios

Gedetineerden herkennen veel van zichzelf in zijn verhaal. Hij kan als rolmodel dienen, als het gaat om de transformatie die hij heeft doorgemaakt.

Deze maand hadden 8 verschillende inrichtingen een speciale kerkdienst of groepsgesprek. Dimas Salaberrios, schrijver van het boek ‘Street God’, was te gast. Hij vertelde gedetineerden over zijn verleden in de drugswereld en over hoe hij tot inkeer is gekomen. Met zijn verhaal hoopt hij gedetineerden te inspireren om een leven zonder criminaliteit op te bouwen.

In de criminaliteit beland

De mannen in de inrichting zitten op het puntje van hun stoel als de Amerikaan begint te vertellen. Toen hij 11 jaar was, vond hij samen met een vriendje een zak drugs. Toen ze het plan kregen om het te verkopen, bleek dat wel heel gemakkelijk te gaan. Hij ging op zoek naar meer drugs om te verkopen en werd in de loop der jaren steeds ‘groter’ in de drugswereld. Dat leverde aan de ene kant veel geld en mooie auto’s op. Maar ook een leven, waarin je altijd op je hoede moet zijn. Hij kreeg te maken met vrienden die door geweld om het leven kwamen. En ook hijzelf ontsnapte een paar keer ter nauwernood aan de dood. Bovendien bracht hij, net als zijn luisteraars, een tijd door in de gevangenis.

Het was een proces

In het leven van Dimas heeft religie altijd een rol gespeeld. Met een glimlach vertelt Dimas dat hij zijn geloof in het verleden anders interpreteerde dan nu. Op een dag werd hij gearresteerd, maar wist door een samenloop van omstandigheden, met handboeien en al te ontsnappen. Al rennend door de straten van New York dankte hij God, voor deze uitweg. Het was een proces om te komen tot de inzichten die hij nu heeft, zo vertelt hij.

Waar een wil is…

Uiteindelijk is Dimas totaal uit de wereld gestapt waar hij in verkeerde. Zijn geloof was daarbij zijn drijfveer. Hij besloot dat hij theologie wilde gaan studeren. Maar of hij zou slagen voor het toelatingsexamen van de universiteit..? De boodschap van Dimas in de inrichtingen is dat je bergen kunt verzetten als je er echt in gelooft. Geheel onverwacht bleek hij bij de hoogste 3 scores van het toelatingsexamen te zitten. In 2006 stichtte hij de Infinity Bible Church in The Bronx. Zijn hele verhaal staat beschreven in het boek ‘Street God’ waarvan 4000 exemplaren zijn uitgedeeld in de inrichtingen. De boeken en de bezoeken van Dimas zijn kostenloos aan DJI ter beschikking gesteld door Ark Mission.