Dialoog tussen Hoofddirectie en Centrale Ondernemersraad DJI gestart

Op 27 juli jl. stuurde de Centrale Ondernemingsraad (COR) de dialoogbrief ‘Back to Basic’ naar de Hoofddirectie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In deze brief vraagt de COR aandacht voor diverse problemen binnen de DJI-organisatie en stelt de COR voor om hierover in dialoog te gaan.

In de brief noemt de COR vier hoofdthema’s:

  1. Geweld tegen DJI-personeel met een dalend justitiabelenbestand is extreem toegenomen;
  2. Medewerkers voelen zich niet serieus genomen en gesteund;
  3. Netto personele inzetbaarheid en kostprijsfinanciering zijn niet op orde;
  4. Werkklimaat en leefklimaat zijn niet in balans.

De Hoofddirectie neemt de door de COR gegeven signalen serieus en inmiddels hebben diverse gesprekken tussen COR en Hoofddirectie plaatsgevonden. Hierbij is een aantal zaken besproken die tot oplossing van de gesignaleerde problemen moeten leiden. Zo zal per vestiging een plan van aanpak worden opgesteld om de relatie tussen management en medewerkers te verbeteren, en zal een extern onderzoek worden ingesteld naar het werkklimaat binnen de inrichtingen. Ook zal verder onderzoek worden gedaan naar de netto personele inzet, en worden nadere afspraken gemaakt over de innovaties bij DJI.

Zowel de Centrale Ondernemingsraad als de Hoofddirectie bestempelen de dialoogsessies als constructief, en zullen deze de komende tijd voortzetten.

Via onderstaande links kunnen de dialoogbrief van de COR en de reactie hierop van de Hoofddirectie worden gedownload.