Dijkhoff prijst BST-leden

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft vandaag een medaille uitgereikt aan leden van de zogeheten Border Security Teams (BST) in Griekenland. De Border Security Teams hebben, onder de vlag van Frontex, de Griekse autoriteiten ondersteund bij grensbewaking, identificatie en registratie van asielzoekers en het inrichten van het terugkeerproces op Lesbos.

Ter illustratie

Staatssecretaris Dijkhoff: “Ik heb op Lesbos en Chios met eigen ogen gezien hoe belangrijk het werk is dat de leden van het BST hebben gedaan. Ze hebben onze grenzen beschermd, migranten in nood geholpen en migranten geïdentificeerd, geregistreerd en gescreend. Ik heb dan ook veel waardering voor deze mannen en vrouwen.”

In het Border Security Team werken een aantal Nederlandse organisaties nauw samen in een team dat zelfstandig kan opereren. De teams bestaan uit marechaussees, andere militairen, politiemensen en medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De teams met Nederlandse experts leveren een bijdrage aan patrouilles op zee, het vervoer naar het registratiecentrum, identificatie, registratie en screening, opvang en terugkeer van migranten die geen bescherming nodig hebben. Zij doen dit in het kader van een Frontex-operatie. Het Border Security Team is nog steeds actief op Chios.