DJI dingt mee naar de ESF-Award 2017

Op woensdag 8 november worden de Europees Sociaal Fonds (ESF)-awards uitgereikt. DJI is één van de tien genomineerden en dus in de race voor één van de drie awards die dit jaar worden uitgereikt.

Het Europees Sociaal Fonds is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. DJI voert sinds 1999 projecten uit in het kader van ESF.

Deelnemers hebben doorgaans een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt veroorzaakt door hun bijzondere status die vraagt om een speciale aanpak en bijzondere sociale stimulering noodzakelijk maakt. Deze afstand is zowel fysiek: verblijf in een instelling, als ook sociaalpsychologisch door verminderde sociale vaardigheden en gebrekkige inbedding in een sociaal netwerk. Diverse activiteiten die aan een deelnemer aangeboden worden moeten worden gezien als voorbereidend en ondersteunend aan het re-integratietraject met werken en leren. Bij gedetineerden en forensische patiënten ligt de nadruk op werk, bij jeugdigen ligt de nadruk op arbeidsgerichte scholing. Re-integratie van een deelnemer heeft tot doel verantwoorde herintreding in de maatschappij, waarbij de betrokkene niet recidiveert met als secundair doel het verkrijgen van een duurzame arbeidsplaats en daardoor aansluiting bij de samenleving. Voor activiteiten gericht op het secundaire doel kan ESF-subsidie aangevraagd worden. Accenten bij re-integratie liggen op eigen verantwoordelijkheid, te ontwikkelen competenties, afstemming met EVC’s (Eerder Verworven Competenties) en een goede fysieke en mentale gezondheid. Deze zaken worden ontwikkeld in een (duaal) trajectplan, waarbij zowel gewerkt wordt aan werkervaring als verbetering van de inzetbaarheid. De succesvolle re-integratie van deelnemers heeft de beste kans van slagen indien de betrokkene beschikt over geldige identiteitspapieren, werk en/of opleiding, sociaal netwerk, onderdak, zelfredzaamheid, schuldsanering is gestart en een ingevulde vrijetijdsbesteding heeft. Een integrale aanpak van al deze zaken is noodzakelijk (hoewel niet al deze zaken subsidiabel zijn vanuit ESF).

In 2016 heeft dit geresulteerd in de volgende resultaten:

  • 246 deelnemers zijn uitgestroomd naar werk
  • 302 deelnemers hebben een stageplek/werkervaringsplaats gevonden
  • 374 deelnemers zijn uitgestroomd naar het (V)MBO
  • Daarnaast zijn er 1001 erkende certificaten behaald

Omdat het ESF 60 jaar bestaat, wordt er niet één maar worden er drie awards uitgereikt.

  1. De Vakjuryprijs: gekozen door de vakjury uit de filmpjes van de tien finalisten.
  2. De Publieksprijs (social mediaprijs): de winnaar met de meeste stemmen op Facebook.
  3. De Presentatieprijs: de vijf projecten die de meeste stemmen op Facebook krijgen, mogen een pitch houden tijdens het ESF-event van 8 november. Het project dat de beste pitch houdt, wint de presentatieprijs.

Stemmen

De tien promotiefilmpjes van alle genomineerden staan online op de Facebookpagina van het Agentschap SZW. De hele maand oktober kan op de filmpjes worden gestemd. Het Agentschap SZW maakt deze periode reclame op Facebook om het stemmen te promoten. U kunt stemmen via deze link.