DJI investeert in vakmanschap

Complexe problematiek bij justitiabelen vereist steeds specifiekere vaardigheden van medewerkers van DJI die dagelijks met justitiabelen werken. Het belang van vakmanschap binnen onze organisatie is daarom groot.

Thijs Biemans, projectleider Investeringsprogramma Vakmanschap en coördinator Integriteit en Samenwerking, schreef hierover de weblog DJI investeert in vakmanschap.