DJI wint ESF-Award

DJI heeft de ESF-award 2017 gewonnen!

Op woensdag 8 november werden de ESF-awards uitgereikt en DJI was één van de tien genomineerden voor één van de drie awards. De vakjury over het ESF-project van DJI: “Maatschappelijk gezien een belangrijk project voor een moeilijke doelgroep (gedetineerden). De praktische aanpak is mooi en de resultaten zijn duidelijk”. De staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark, overhandigde de prijs aan Monique Schippers, waarnemend divisiedirecteur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring en projectcoördinatoren ESF, Louisette Schepers en Hans-Laurens van Gulik. DJI zet ESF in voor re-integratieactiviteiten. Voor het gevangeniswezen houdt dat in: extra ruimte voor vakopleidingen en extra begeleiding voor gedetineerden. Voor de jongeren in detentie betreft dit met name het volgen van Onderwijs.

Europese subsidie ter bevordering van werkgelegenheid
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste subisdiemiddel van de EU om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. DJI maakt sinds 1999 gebruik van subsidies van ESF. Deelnemers hebben doorgaans een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt veroorzaakt door hun bijzondere status, die vraagt om een speciale aanpak en bijzondere sociale stimulering noodzakelijk maakt. Deze afstand is zowel fysiek: verblijf in een instelling, als ook sociaalpsychologisch door verminderde sociale vaardigheden en gebrekkige inbedding in een sociaal netwerk.

Succesvolle re-integratie in de maatschappij
Re-integratie van een deelnemer heeft tot doel verantwoorde herintreding in de maatschappij, waarbij de betrokkene niet recidiveert met als secundair doel het verkrijgen van een duurzame arbeidsplaats en daardoor aansluiting bij de samenleving. Voor activiteiten gericht op het secundaire doel kan ESF-subsidie aangevraagd worden. Accenten bij re-integratie liggen op eigen verantwoordelijkheid, te ontwikkelen competenties, afstemming met EVC’s (Eerder Verworven Competenties) en een goede fysieke en mentale gezondheid. Deze zaken worden ontwikkeld in een (duaal) trajectplan, waarbij zowel gewerkt wordt aan werkervaring als verbetering van de inzetbaarheid. De succesvolle re-integratie van deelnemers heeft de beste kans van slagen indien de betrokkene beschikt over geldige identiteitspapieren, werk en/of opleiding, sociaal netwerk, onderdak, zelfredzaamheid, schuldsanering is gestart en een ingevulde vrijetijdsbesteding heeft. Een integrale aanpak van al deze zaken is noodzakelijk (hoewel niet al deze zaken subsidiabel zijn vanuit ESF).

Resultaten 2016
In 2016 heeft dit geresulteerd in de volgende resultaten:

  • 246 deelnemers zijn uitgestroomd naar werk

  • 302 deelnemers hebben een stageplek/werkervaringsplaats gevonden

  • 374 deelnemers zijn uitgestroomd naar het (V)MBO

  • Daarnaast zijn er 1001 erkende certificaten behaald