Feiten en cijfers DJI 2012-2016 gepubliceerd

Jaarlijks geeft de Dienst Justitiële Inrichtingen een overzicht uit van alle feiten en cijfers over vreemdelingenbewaring, jeugdinrichtingen, gevangeniswezen en forensische zorg: DJI in getal.

DJI in getal geeft de ontwikkelingen van de capaciteit en de bezetting in de justitiƫle inrichtingen weer. Daarnaast verschaft de publicatie inzicht in persoonskenmerken van justitiabelen, zoals geslacht, leeftijd, geboorteland en nationaliteit. Ook het aantal ontvluchtingen en onttrekkingen is opgenomen. Een samenvatting met de belangrijkste bevindingen per onderdeel zijn uitgewerkt in infographics.