Gedetineerde ZBBI aangehouden in onderzoek naar gewapende overvallen

Wapen aangetroffen in zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI)

Een gedetineerde die verbleef in de ZBBI (zeer beperkt beveiligde inrichting) in ter Peel is afgelopen week aangehouden naar aanleiding van een tip in het programma Opsporing Verzocht. Bij een doorzoeking van zijn kamer bleek hij in het bezit te zijn van een vuurwapen en munitie. In de auto van de verdachte werd een Kalasjnikov gevonden. DJI is een intern veiligheidsonderzoek gestart.

Detentiefasering

Betrokkene is aangehouden omdat hij verdacht wordt van het plegen van drie gewapende overvallen tijdens zijn weekendverlof. Hij had al het grootste gedeelte van zijn gevangenisstraf uitgezeten en was begonnen aan zijn detentiefasering in de ZBBI. Hierbij worden geleidelijk meer vrijheden toegekend tot het moment van de invrijheidsstelling. De verdachte is in september 2016 overgeplaatst naar Ter Peel, waar hij in het ZBBI-regime verbleef. Binnen dit regimekunnen gedetineerden in het weekend met een enkelband op verlof. Alleen gedetineerden bij wie het risico op ontvluchting of het maatschappelijk risico als gering is ingeschat, komen in aanmerking voor verblijf in een ZBBI.

ZBBI-regime
Vanuit het ZBBI-regime hebben gedetineerden de mogelijkheid om in het kader van hun re-integratie zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer door bijvoorbeeld te werken, boodschappen te doen en te sporten. In de weekeinden gaan zij met verlof op een tevoren bekend verlofadres. ZBBI’s hebben een laag beveiligingsniveau en een hoge mate van vrijheid voor de daar verblijvende gedetineerden. Er zijn geen detectiepoorten. Er is veel aandacht voor penitentiaire scherpte. Zo worden er wekelijks kamerinspecties gehouden, urinecontroles uitgevoerd en tellingen van gedeinteerden. Op dit moment zijn er binnen het gevangeniswezen slechts twee locaties (Nieuwersluis en Ter Peel) waar dit regime nog buiten de gevangenismuren wordt uitgevoerd. In de overige PI’s wordt het ZBBI-regime binnen de gevangenismuren uitgevoerd, daar zijn wel detectiepoorten aanwezig. Het is niet uit te sluiten dat, ondanks de zorgvuldige screening van gedetineerden, er ZBBI-gedetineerden zijn die (tijdens verlof) de fout ingaan.

Straftrechterlijk traject en intern veiligheidsonderzoek
Het onderzoek naar de gewapende overvallen is in volle gang. Naast het strafrechtelijk onderzoek is door DJI een veiligheidsonderzoek gestart.