Kwaliteit sanctie-uitvoering alle JJI’s voldoende

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) heeft een beleidsreactie gegeven op de doorlichting van alle Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) door vijf Rijksinpecties* tussen 2012 en 2015. Zij geven alle JJI’s als totaal oordeel een voldoende.

De inspecties gingen gezamenlijk na wat in de inrichtingen de kwaliteit van de sanctie-uitvoering is. Zij onderzochten ook de aan de JJI’s verbonden scholen. Uit deze onderzoeken komt een aantal algemene aandachtspunten naar voren waarmee DJI bij de verdere kwaliteitsontwikkeling van de JJI’s rekening mee kan houden.

Aandachtspunten
De inspecties benoemden zeven aandachtspunten voor de kwaliteit van de taakuitvoering in de toekomst: het activiteitenprogramma, de uitvoering van de omgangsmethodiek, visiteren, perspectief op terugkeer, klachtafhandeling, omgaan met agressie en geweld en het oog op de toekomst.
Veel van de aanbevelingen die de inspecties deden zijn in tussentijdse onderzoeken opnieuw onderzocht. Inmiddels zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. De inspecties hebben in het Jaarwerkplan 2017 opgenomen dat zij zich in 2017 willen richten op het neerzetten van een veilig en pedagogisch leefklimaat ten aanzien van de verzwaarde problematiek van de jongeren in de JJI’s.


* Inspectie van Veiligheid en Justitie, inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.