Landelijke uitrol coldcasekalender binnen DJI

Gisteren is in de penitentiaire inrichting (PI) Alphen aan den Rijn het startsein gegeven voor de uitrol van de coldcasekalender binnen alle penitentiaire inrichtingen van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Nederland telt ongeveer 1500 onopgeloste misdrijven die als cold case te boek staan, voor het grootste deel levensdelicten. Cold case-teams van de politie proberen deze zaken alsnog op te lossen.

De ervaring van politie en het Openbaar Ministerie leert dat onder gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten. Om die reden is de kalender in de eerste helft van 2017 bij wijze van proef uitgereikt aan gedetineerden in PI Leeuwarden, PI Zutphen, PI Sittard, PI Zwaag en het Justitieel Complex Schiphol. Naar aanleiding van deze proef heeft DJI geƫvalueerd wat de effecten zijn van de aanwezigheid van de kalender op het klimaat in de inrichting, de beleving van het personeel en de impact op justitiabelen.

Positieve reacties

De uitkomst van de evaluatie was positief. Vanuit het personeel zijn uitsluitend positieve reacties bekend. Ook door gedetineerden is de coldcasekalender overwegend goed ontvangen. Ongeveer tweederde van hen vindt het een goede zaak als onopgeloste misdrijven alsnog worden opgelost, zodat nabestaanden rust krijgen. Als de kalender wordt geweigerd, is dat vooral omdat men niet te boek wil staan als verrader. Het verspreiden van de kalender heeft nergens tot onrust geleid en er hebben zich geen incidenten voorgedaan in relatie tot de kalender.

Landelijke uitrol

Omdat de proef succesvol is verlopen, heeft DJI besloten de kalender landelijk uit te rollen. De kalender past binnen de rol en taak van DJI in het kader van de ketensamenwerking en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de samenleving veiliger te maken. De kalender die de komende week wordt uitgereikt, wijkt licht af van de kalender die begin dit jaar in de vijf proeflocaties is verspreid. Op advies van personeel en gedetineerden is de kalender voorzien van tekst in het Spaans, Engels, Russisch en Arabisch. En behalve een telefoonnummer voor tips is de kalender nu ook voorzien van een postadres voor schriftelijke tips.

Coldcaseteams

De 52 zaken op de kalender zijn geselecteerd door cold case-teams uit het hele land. Het gaat om zaken die veel maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt en waarvan de teams vermoeden dat nieuw onderzoek kansrijk is. De cold case-teams van de politie hopen dat de weekkalender leidt tot nieuwe tips en zien sinds de proef ook daadwerkelijk een stijging van het aantal tips. De kalender is onderdeel van een breder offensief van de politie om aandacht te vragen voor cold cases. In totaal krijgen dit jaar 30.000 gedetineerden de kalender uitgereikt.