Najaarseditie DJIzien verschenen

DJIzien, het digitale magazine van DJI dat verstuurd wordt naar ketenpartners en relaties van DJI, is weer verschenen. DJIzien leest u op je telefoon, tablet of desktop.

Doelgroepen binnen de inrichtingen van DJI worden steeds complexer. Justitiabelen kampen gemiddeld met zwaardere problematiek dan voorheen. Dat heeft onder meer te maken met een veranderende rechtspraak, maar ook met de komst van nieuwe doelgroepen naar die inrichtingen.

Twintig jaar Teylingereind

Lees bijvoorbeeld in deze nieuwe DJIzien het verhaal over twintig jaar Teylingereind. Deze particuliere jeugdinrichting zag na 9/11 nieuwe groepen jongens met meervoudig problematische achtergronden binnenkomen. Twee medewerkers van het eerste uur vertellen over hoe hun werk in die twintig jaar veranderde. Maar ook in Veldzicht, voorheen forensisch psychiatrisch centrum en nu centrum voor transculturele psychiatrie verblijven zware gevallen. In het interview in deze DJIzien spreekt Marjolein van Duijl, de behandeldirecteur, zelfs van ‘de moeilijkste van de moeilijkste gevallen’.

Dat neemt niet weg dat de medewerkers van DJI er alles aan doen om justitiabelen te ‘normaliseren’, om ze te stimuleren op een goede manier terug te keren naar de maatschappij. In dat kader is de In-Made praktijkschool een fantastisch initiatief. Hier werken justitiabelen aan vakdiploma’s, zodat ze straks als ze weer naar buiten gaan een betere kans van slagen hebben. Lees erover in DJIzien.