Ondersteuning DJI bij Koninklijke Marechaussee op Schiphol

In de media verscheen vandaag berichtgeving over het inzetten van DJI-personeel op Schiphol. Zij meldden dat de marechaussee hulp krijgt van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en Defensie. Vandaag is de eerste dag waarop topdrukte wordt verwacht op Schiphol.

Het gaat hier voor een groot deel om mensen uit de administratieve organisatie Van Werk Naar Werk (AO VWNW). Het gaat dus niet om nieuwe instroom. Sinds 2016 ondersteunen zo’n 46 medewerkers van DJI de Kmar bij de arrestanten- en passantenwacht op Schiphol. Op termijn wordt dit uitgebreid met andere ondersteunende taken op Schiphol. Denk dan aan cameratoezicht bij de brigade Vreemdelingenzaken of ondersteuning van de brigade Politie & Beveiliging bij de afhandeling van arrestanten.

Deze DJI-collega’s zijn vorig jaar vanuit de Administratieve Organisatie VWNW (AO VWNW) ingezet bij de KMar. DJI, onder regie van DV&O, ondersteunt waar mogelijk de KMar bij het inzetten van DJI-personeel op Schiphol. Zowel de KMar als DJI werken aan een veilig Nederland. Door samenwerking op personeelsgebied helpen ze elkaar bij het opvangen tijdens grote drukte.