Ondersteuning DJI bij Koninklijke Marechaussee op Schiphol

Afgelopen vrijdag hebben de hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen en de commandant van de Koninklijke Marechaussee een convenant getekend waarin afspraken zijn gemaakt over personeelsinzet van DJI op Schiphol.

Sinds 2016 ondersteunen zo’n 50 medewerkers van DJI de KMAR op Schiphol bij de Arrestatentaken, Transport en Parketondersteuning en bij de brigade Grensbewaking Schiphol. Op termijn wordt dit uitgebreid met andere ondersteunende taken op Schiphol. Denk dan aan cameratoezicht bij de brigade Vreemdelingenzaken of ondersteuning van de brigade Politie & Beveiliging bij de afhandeling van arrestanten. Het gaat om een periode van twee jaar.

Het gaat voor een groot deel om mensen uit de administratieve organisatie Van Werk Naar Werk (AO VWNW). Het gaat dus niet om nieuwe instroom. Deze DJI-collega’s hadden veelal een administratieve functie, en zijn vorig jaar al vanuit de Administratieve Organisatie VWNW (AO VWNW) omgeschoold en ingezet bij de KMar. Voor deze functies gelden andere functie-eisen dan voor de functies in een justitiële inrichting van DJI.

Zowel de KMar als DJI werken aan een veilig Nederland. Door samenwerking op personeelsgebied helpen ze elkaar bij het opvangen tijdens grote drukte.