Peter Hennephof verlaat DJI

Peter Hennephof wordt per 1 januari 2018 gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag. Peter heeft acht jaar voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gewerkt, eerst als plaatsvervangend Hoofddirecteur en vanaf 2011 als Hoofddirecteur DJI.

Peter: 'De Dienst Justitiƫle Inrichtingen is een prachtige organisatie, waarvoor ik de afgelopen acht jaar met veel plezier heb gewerkt. Ik koester de manier waarop ik heb mogen samenwerken met ketenpartners, departement, zeggenschap, medezeggenschap, staf en veld'.

Peter zal in de loop van december afscheid nemen. De procedure om een opvolger te werven wordt snel gestart.