Rectificatie brief Commissies van Toezicht

Op 25 september 2017 stuurde de Klankbordgroep Commissies van Toezicht een brief naar de Tweede Kamer met als onderwerp: "Onrust in gevangenissen".

In de brief staat dat het Penitentiair Psychiatrisch Centrum dat binnen de JC Zaanstad is gevestigd, niet in gebruik is vanwege tekort aan psychologen/psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen. De directeur van het JC Zaanstad attendeerde de Klankbordgroep er op dat dit niet juist is. De PPC is volgens zijn bericht volledig bezet en bezet geweest. De Klankbordgroep hecht er aan dit gegeven met dit bericht op de brief van 25 september 2017 te corrigeren.

Oorspronkelijke bericht

Op dinsdag 26 september heeft de Klankbordgroep Commissies van Toezicht Justitiële Inrichtingen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Klankbordgroep Commissies van Toezicht (KBG CvT’s) is een landelijke werkgroep waarin de drie hoofdstromen binnen het gevangenissysteem in Nederland zijn vertegenwoordigd. De Klankbordgroep is vraagbaak voor de Commissies van Toezicht en op landelijk niveau gesprekspartner van onder meer de staatssecretaris voor V&J, de hoofddirectie van DJI, de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, de Nationale Ombudsman en de Inspectie Veiligheid en Justitie. De leden van de Klankbordgroep zijn voorzitter, dan wel vicevoorzitter van een Commissie van Toezicht in een instelling/inrichting in het land.

Op basis van eigen bevindingen en signalen die de Klankbordgroep krijgt van Commissies van Toezicht in het land vindt de Klankbordgroep het belangrijk enkele signalen voor wat betreft het gevangeniswezen onder de aandacht te brengen. Meer hierover is te lezen in bijgaande brief.