Rode Kruis en DJI bekrachtigen samenwerking

Vrijwilligers en medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis en medewerkers Vreemdelingenzaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) werken al 25 jaar samen. Deze samenwerking is vandaag bekrachtigd met een convenant.

Nico Zuurmond van het Rode Kruis en Monique Schippers, waarnemend divisiedirecteur Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring tijdensde ondertekening van het convenant

Al jaren bezoekt het Nederlandse Rode Kruis de detentiecentra voor vreemdelingen van DJI. Dit doet zij vanwege haar wereldwijde kerntaak Tracing. Tracing is de hulp bij opsporing van, en contactherstel met familieleden als dit contact verloren is gegaan door bijvoorbeeld de gevolgen van (gewapende) conflicten, (natuur)rampen of migratie. Vreemdelingen in vreemdelingenbewaring bij DJI behoren tot de groep mensen die het Rode Kruis ondersteunt met deze bijzondere dienstverlening. Zo is er hulp bij contactherstel met familieleden, bijvoorbeeld in het land van herkomst, wat kan bijdragen aan het werken aan een duurzame toekomst.

Ondertekening convenant

Om de jarenlange samenwerking nog meer kracht bij te zetten, is op 24 augustus een convenant getekend. Hierin zijn de afspraken rondom de bezoeken van de Rode Kruis vrijwilligers en medewerkers vastgelegd en wordt een meer structurele invulling van de humanitaire kerntaak Tracing in de inrichtingen bij DJI mogelijk gemaakt. Monique Schippers, waarnemend divisiedirecteur Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring vanuit DJI en Nico Zuurmond, clustermanager Nationale Hulp en Vrijwilligersmanagement namens het Nederlandse Rode Kruis ondertekenden het convenant. Dit gebeurde in detentiecentrum Zeist. Enkele medewerkers van zowel DJI als het Rode Kruis gaven presentaties over hoe de samenwerking en Tracing in de dagelijkse praktijk gaat.