Werken aan een solide personeelsbeleid

Bonden, COR en Hoofddirectie DJI sluiten convenant

Vandaag hebben de vakbonden, de Centrale Ondernemingsraad en de Hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen een convenant getekend met de titel ‘Werken aan een solide personeelsbeleid’. Op initiatief van de vakbonden is de handschoen opgepakt om aan het in het Regeerakkoord gevraagde solide personeelsbeleid een stevige impuls te geven.

In het convenant worden afspraken gemaakt die zien op het verlagen van de werkdruk, het investeren in vakmanschap, het verhogen van de veiligheid en het verminderen van de baanonzekerheid. Zo is afgesproken dat bij onverhoopte sluiting of concentratie van leegstand van een inrichting of deel daarvan de medewerkers gedurende vier jaar de garantie krijgen dat zij worden herplaatst binnen de inrichting of in een naburige locatie van DJI.

Peter Hennephof, hoofddirecteur DJI: ‘Ik ben ongelooflijk blij met dit convenant. Onze medewerkers hebben lang in onzekerheid gezeten, en lang hebben ze onder hoge druk hun werk moeten doen. Petje af voor hun professionaliteit en wendbaarheid. Heel fijn dat er nu een convenant ligt dat rust en duidelijkheid biedt.’

Rob Minkes, voorzitter Centrale Ondernemingsraad DJI: ‘Niet alleen voor het gevangenispersoneel, maar voor álle medewerkers van DJI heeft de medezeggenschap een goede stap vooruit gezet. Dit kunnen we uitleggen aan onze achterban die al jaren op achterstand is gezet’.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) reageert positief op het convenant, dat volgens hem een erkenning is voor het werk van het DJI-personeel. “Investeren in het vakmanschap is essentieel om te kunnen werken met de steeds complexer wordende doelgroep en het terugdringen van recidive”.

Via onderstaande link is het volledige convenant te downloaden.