Celdeuren sneller open met speciale bouten

Celdeuren sneller open met speciale bouten

Een gedetineerde kan zijn celdeurslot moedwillig blokkeren en zich daarmee insluiten. Dit kan nooit 100 procent worden voorkomen. In de uitzending van EenVandaag van 2 maart spreken bewaarders hun bezorgdheid uit over de kans op een dergelijke situatie.

De deuren waarover het in de uitzending gaat, wordt in een klein aantal inrichtingen gebruikt. In de meeste inrichtingen van DJI wordt gewerkt met zogeheten speciaalbouten. Deze zorgen ervoor dat in geval van een calamiteit de deur snel geopend kan worden. Nog voor de zomer van 2016 worden deze bouten geplaatst in de inrichtingen waar ze nog niet zijn.

De aanpassingen dragen bij aan de veilige werkomstandigheden het DJI-personeel, iets wat de voortdurende aandacht van de organisatie heeft.

De werking van de speciaalbouten wordt gedemonstreerd in een filmpje.