DJI neemt actief deel aan Landelijke Prokkeldag

DJI neemt actief deel aan Landelijke Prokkeldag

Afgelopen donderdag 9 juni tijdens de Landelijke Prokkeldag verzorgde DJI “prokkelstages” voor bewoners van verschillende instellingen uit het land die een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. Zij werden samen met hun begeleiders ontvangen bij verschillende locaties van DJI zoals in PI Dordrecht , PI Leeuwarden en op het hoofdkantoor in Den Haag.

Er zijn concrete afspraken gemaakt om meer met elkaar te gaan samenwerken door bijvoorbeeld feedback te geven op de begrijpelijkheid van materiaal zoals huisregels, trainingen, etc. Tevens ligt er een aanbod van twee bewoners om workshops te geven aan medewerkers in de inrichtingen van DJI om meer bewustwording te creëren over het fenomeen LVB en de aanpak en benadering van justitiabelen met een beperking. Bewustwording op dit thema wordt ook van harte ondersteund door Michelle Blom, DG S&B en de divisiedirecteuren Ab Warffemius en Angeline van Dijk, zij waren aanwezig op locatie bij de ontmoetingen.

Prokkel

“Prokkel” staat voor een prikkelende ontmoeting tussen mensen met én zonder verstandelijke beperking. Duizenden vrijwilligers organiseren in bedrijven, buurten, op scholen en in het verenigingsleven Prokkelactiviteiten. Deze ontmoetingen dragen op een persoonlijke manier bij aan het versterken van de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenlevingen en het vergroten van sociale netwerken.

Waarschuwing uit de bajes

In PI Leeuwarden werd een groep van twaalf verstandelijk beperkten ontvangen samen met vier van hun begeleiders. Deze groep mensen heeft een potentieel risico om te maken te krijgen met detentie. Doel van het programma was om een soort van “waarschuwing uit de bajes” mee te geven. Het programma startte met een inkomstenprocedure op de BAD-afdeling. Hier werden de prokkel stagiaires ingesloten in de inkomsten cel, vond er een eenvoudige fouillering plaats om vervolgens naar de vergaderzaal te gaan voor een voorstelronde en een presentatie over de PI Leeuwarden. Er is veel informatie gewisseld over hoe DJI in de praktijk werkt met gedetineerden met een verstandelijke beperking. Het was een leerzame dag waarop veel adviezen en tips zijn binnengekomen om het uitvoeringsbeleid te kunnen verbeteren. Ook was er ruimte om een gesprek te voeren met een tweetal gedetineerden.

PI Dordrecht genomineerd voor Gouden Prokkel

Uit de honderden initiatieven is PI Dordrecht genomineerd voor de Gouden Prokkel in de categorie Mensenrechten Prokkel. De Gouden Prokkels worden op vrijdag 1 juli uitgereikt door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS.

LVB bij DJI

Precieze cijfers zijn er niet, maar uit screenings mogen we concluderen dat zo’n 30 procent van de justitiabelen een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft. Iemand met LVB heeft een beperkt IQ van onder de 85 en een beperkt aanpassend vermogen. Dat heeft consequenties voor zijn gedrag. Een LVB’er heeft moeite op de juiste manier het gesprek aan te gaan met zijn omgeving. Hij benadert bijvoorbeeld de verkeerde mensen op de verkeerde manier, hij kan agressief zijn of heeft een kort lontje. Hulp accepteert hij niet snel. Hij heeft vaak een verleden van opgestapelde faalervaringen en is daardoor wantrouwend aangelegd.

Vakmanschap

De omgang en communicatie van justitiabelen met een verstandelijke beperking brengt een uitdaging met zich mee voor het vakmanschap van medewerkers. Is er ruimte ontstaan om te denken in creatieve oplossingen en te werken aan een succesvolle terugkeer van een justitiabele in de maatschappij? Dan kun je je daadwerkelijk bezighouden met het beperken van de detentieschade en het stimuleren van goed gedrag van de justitiabele. De rust keert weer, voor alle partijen.

Een van de medewerkers van de instelling Reinarde maakte een kort filmpje van het bezoek aan het hoofdkantoor van DJI: link: https://youtu.be/67cEkGuK1wI

Medewerking PI Leeuwarden aan Prokkeldag, radio-item bij Omrop Fryslan: klik hier.