DJI zamelt duizenden euro’s in voor Serious Request

DJI zamelt duizenden euro’s in voor Serious Request

De jaarlijkse Serious Request actie van de radiozender 3FM heeft eind 2015 ook DJI volop bezig gehouden. Met name in een aantal inrichtingen in het zuiden van het land is hard gewerkt om geld in te zamelen voor het Glazen Huis dat tot de kerst in Heerlen stond. Een exacte opbrengst van de diverse acties binnen DJI is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de betrokkenheid binnen DJI groot was, waardoor er vele duizenden euro’s zijn gedoneerd voor het goede doel.

Een overzicht

PI Zuid-Oost (locaties Ter Peel en Roermond).
Hier is 2700 euro ingezameld door medewerkers en gedetineerden. Het geld werd verdiend door rondleidingen te geven, waarvoor een vrijwillige bijdrag werd gevraagd. In Ter Peel werden (kerst)producten en cake verkocht, gemaakt door vrouwelijke gedetineerden. Ook werd geld verdiend met het door gedetineerden bedachte ‘Serious Request Bajesspel’. Het ingezamelde bedrag zal nog hoger worden doordat tijdens de Nieuwjaarswandeling op 3 januari 2016 is gecollecteerd.

PI Middelburg
In het arbeidsbedrijf zijn door een een arbeidsmedewerker en een gedetineerde kerstboompjes vervaardigd uit restmaterialen (hout). De verkoop hiervan leverde 1624,50 euro op. In dezelfde inrichting werd door een creatieve gedetineerde, geheel op eigen initiatief, een fraai kunstwerk gemaakt (zie foto) met tandpasta, koffie, sigarettenas, zand van de luchtplaats, vogelzaad, schelpenzand, thee en afvalhout. Het kunstwerk werd op de veiling van Serieus Request verkocht voor 300 euro.

PI Sittard
Medewerkers hebben zich samen met Gilde Opleidingen Geleen ingezet voor het goede doel en verdienden zo een bedrag van 1.250 euro. Op 30 december kwamen leerlingen en docenten van de school naar de inrichting om samen met ILO’ers een spinningtraining en een clinic fysieke weerbaarheid te geven.

PI Grave
Personeel en gedetineerden hebben in totaal 1586 euro opgehaald voor Serious Request. Het geld is ingezameld met het geven van rondleidingen door de gevangenis en de verkoop van zelfgebakken koekjes, ‘Graafsche Boefkes’ genoemd.

PI Achterhoek (Zutphen)
Hier is door gedetineerden hard gewerkt aan het verpakken van 840 setjes met zemen. Deze zijn beschikbaar gesteld aan de veiling van Serious Request. Het is nog niet duidelijk hoeveel de verkoop heeft opgeleverd.

Ook binnen enkele andere DJI-locaties zijn acties gehouden ten behoeve van Serious Request, maar niet alle initiatieven zijn bekend bij de redactie van DJI Intranet. Eind 2016 staat het Glazen Huis in Breda. Al ruim voor die tijd zal binnen DJI worden nagedacht over de mogelijkheden om dan opnieuw een bijdrage te leveren aan de jaarlijkse inzameling van radiozender 3FM en het Rode Kruis.

De Serious Request actie 2015 was er op gericht om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor jongeren die moeten overleven in conflictgebieden. Het voorlopig ingezameld totaalbedrag bedraagt 7.562.985 euro.