Finish Herstelestafette langs gevangenissen

Finish Herstelestafette langs gevangenissen

In aanloop naar de Europese Dag van het Slachtoffer vond vandaag de allerlaatste Dag van Herstel plaats in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Nieuwegein. Niet eerder werd in de Nederlandse gevangenissen op zo’n grote schaal aandacht besteed aan de gevolgen van delicten voor slachtoffers en gingen personeelsleden en gedetineerden met elkaar in gesprek over thema’s als spijt, schuld, schaamte en herstelbemiddeling. 500 gedetineerden en 1100 gevangenismedewerkers woonden de bijeenkomsten bij. 150 gedetineerden meldden zich aan voor herstelbemiddeling.

Onder de naam de Herstelestafette organiseerden de Dienst Justitiële Inrichtingen en Slachtoffer in Beeld - de organisatie voor slachtoffer-daderbemiddeling - sinds 13 november 2014 bijeenkomsten in alle 25 gevangenissen in het land. Elke deelnemende inrichting informeerde het personeel over slachtoffergericht werken en bracht herstel tussen dader en slachtoffer onder de aandacht van gedetineerden. Namens staatssecretaris Dijkhoff nam Directeur Generaal van Veiligheid en Justitie Michèle Blom vandaag in PI Nieuwegein als laatste het estafettestokje in ontvangst. De estafette is gestart omdat herstelbemiddeling nog weinig onder de aandacht kwam en het aantal aanmeldingen vanuit detentie achterbleef.

Indrukwekkende bijeenkomsten
Slachtoffers, nabestaanden en ex-gedetineerden kwamen naar de inrichtingen om tijdens de bijeenkomsten hun ervaringen te delen. Ook vandaag deelden zij hun ervaringen met de aanwezigen. Ex-dader Reynaldo Adames had met enkelen van zijn slachtoffers contact. Hij was onder de indruk van de gevolgen voor hen. “De slachtoffer-dadergesprekken die ik had, hebben mijn recidivecijfer naar nul gebracht.” Nabestaande Jack Keijzer, wiens zoon werd vermoord, sprak vorig jaar met de dader. Jack richtte zich tot de aanwezige gedetineerden: ”Denk niet dat de ander een gesprek niet op prijs stelt. Overweeg het en onderneem actie.” De persoonlijke verhalen maakten tijdens de herstelestafette elke keer opnieuw veel indruk.

Hoe verder
De estafette past binnen het beleid van DJI om meer met gedetineerden over hun delict en de gevolgen daarvan te spreken en waar mogelijk tegemoet te komen aan behoeften van het slachtoffer. In de PI van Nieuwegein sprak Directeur Generaal Michèle Blom vandaag de aanwezigen toe. Ze gaf aan dat “de herstelestafette weliswaar finisht maar dat het slechts de afsluiting van een fase betekent. Er moet nog meer gebeuren om DJI slachtofferbewust te maken en herstelbemiddeling onder de aandacht te houden. Alle medewerkers zullen de komende jaren verder geschoold worden in slachtoffer- en herstelgericht denken en werken. Verder zal elke inrichting in een Herstelplan aangeven wat er nog nodig is om dit verder vorm te geven, voor het personeel en in het aanbod richting de gedetineerden. Dit alles passend bij de drie pijlers van DJI: insluiten, herstellen en voorkomen.”

Gedichtenbundel
Gedetineerden werden tijdens de Herstelestafette uitgenodigd om gedichten te schrijven over het thema herstel. Deze gedichten zijn gebundeld in het boekje ‘Woorden van herstel’.