Nieuwe sluitingen gevangenissen op dit moment niet aan de orde

Nieuwe sluitingen gevangenissen op dit moment niet aan de orde

De komende tijd zullen er geen nieuwe gevangenissen of jeugdinrichtingen worden gesloten. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff vandaag aan de Tweede Kamer. Dijkhoff komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, om in ieder geval deze kabinetsperiode geen nieuwe gevangenissen te sluiten. Doordat de sluitingen de komende tijd van de baan zijn, geeft Dijkhoff het gevangeniswezen meer tijd om te bezien hoe ze om moeten gaan met een lagere en veranderende gevangenispopulatie.

Prognose-model nader onderzocht

De aanhoudende daling van de criminaliteit zorgt al jaren voor een dalende vraag naar gevangeniscellen. Omdat door deze daling wederom sluitingen dreigden in het gevangeniswezen, heeft Dijkhoff op verzoek van de Tweede Kamer laten onderzoeken of de voorspelde dalende behoefte aan cellen klopt. Ook is onderzocht wat de oorzaken zijn van de daling van de criminaliteit en of het prognose-model dat deze behoefte inschat voldoet.

Hoewel de voorspellende waarde van het prognose-model op enkele punten kan worden verbeterd, bevestigt het onderzoek dat het model een betrouwbaar instrument is. Naar aanleiding hiervan wordt het prognose-model verder verbeterd. Het onderzoek bevestigt daarnaast de voorspelde daling aan benodigde cellen.

Invloed politiecapaciteit op benodigd aantal cellen

Daarnaast is door het WODC onderzocht of het vergroten van de politiecapaciteit of het verhogen van het opsporingspercentage, de behoefte aan gevangeniscellen zouden kunnen vergroten. Specifiek is gekeken naar het verhogen van het opsporingspercentage, het inzetten van extra politiecapaciteit, het opsluiten van alle personen met een openstaande vrijheidsstraf en de invloed van de eventuele werkvoorraden bij organisaties in de strafrechtketen zoals OM en rechterlijke macht. Voor al deze acties geldt dat zij, los van de praktische uitvoerbaarheid, maar een beperkte invloed hebben op de behoefte aan cellen.

Huidige kabinetsperiode geen nieuwe sluitingen

Dijkhoff is tevreden dat er budget is gevonden, zodat er de huidige kabinetsperiode niet gesloten hoeft te worden. Doordat de sluitingen de komende tijd van de baan zijn, heeft het gevangeniswezen meer tijd om te bezien hoe ze om moeten gaan met een lagere en veranderende gevangenispopulatie.

De reeds ingezette sluitingen, die onderdeel uitmaken van het masterplan DJI 2013-2018, gaan onveranderd door.

Dijkhoff: "Ik ben tevreden met dit resultaat en ik heb DJI gevraagd na te blijven denken hoe ze omgaan met de leegstand in de gevangenissen”.