Participanten stromen in bij DJI

Participanten stromen in bij DJI

De instroom van participanten gaat van start bij DJI. Afgelopen maandag begonnen de eerste twee participanten; zij hebben zin in hun nieuwe werk! Op hun eerste werkdag doorliepen zij een introductieprogramma en maakten kennis met de collega’s op de afdeling waar zij gaan werken. Ook bezochten zij de overige onderdelen van de organisatie.

Op 2 februari 2016 gaat een derde participant op dezelfde afdeling in Den Haag aan de slag. Ook zij doorloopt introductieprogramma. En op 1 maart stroomt een vierde participant in bij DJI.

Alle participanten worden de eerste twee maanden op proef aangesteld, de zogenaamde 'proefplaatsing'. Dat geldt voor alle participanten die bij DJI komen. Dat geeft zowel de participanten als DJI de gelegenheid om aan elkaar te wennen. En om te bekijken of de werkzaamheden die zijn afgesproken, passend zijn of nog moeten worden aangepast. Na die twee maanden kunnen de concept-afspraken worden omgezet in defintitieve afspraken. Door de instroom gefaseerd te laten verlopen en niet alle participanten tegelijk te laten binnenkomen, zijn zorgvuldigheid en de aandacht voor de participanten gewaarborgd.

Participanten zijn mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt; een jonge werkloze met een Wajong-uitkering, iemand uit de sociale werkvoorziening of iemand met een bijstandsuitkering die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen. In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat mensen met een arbeidsbeperking aan de slag moeten worden geholpen. Afspraken daarover zijn vastgelegd in onder meer de Participatiewet; de komende jaren stromen 3.340 participanten bij het Rijk in. Uitgangspunt is dat iedereen een eerlijke kans verdient en moet kunnen meedoen in de maatschappij.