Peter Hennephof ontvangt Head of Service Award 2016

Prijs uitgereikt tijdens jaarlijkse bijeenkomst en conferentie ICPA in Boekarest.

Gisteravond heeft Peter Hennephof de ‘Head of Service Award 2016’ in ontvangst mogen nemen tijdens de 18e jaarlijkse bijeenkomst en conferentie van de International Corrections and Prisons Association (ICPA) in Boekarest. Hennephof ontving de award voor zijn inzet bij DJI.

Na zijn aantreden in 2011 kreeg hij als hoofddirecteur te maken met grote financiële taakstellingen, een dalende vraag naar detentiecapaciteit en een veranderende doelgroep in de inrichtingen. In deze roerige tijden is onder zijn leiding het Masterplan 2013-2018 ontwikkeld. Een plan met grote gevolgen voor de organisatie en het personeel van DJI. De ICPA prijst Hennephof onder andere voor het op verantwoorde manier uitvoeren van de taakstelling met oog voor het personeel. En het feit dat ondanks krimp, DJI onder zijn leiding is blijven inzetten op innovatie.

Daarnaast heeft hij steun gegeven aan de inzet van het maatschappelijk middenveld in de executie van de straffen; de particuliere JJI's en de 140 zorginstellingen waar DForZo/JJI inkoopt. Hoewel in deze sector ook een pijnlijke krimp aan de orde is geweest, heeft er een verdere opbouw van voorzieningen plaatsgevonden, waarmee grote aantallen justitiabelen de juiste behandeling krijgen. Dit heeft bijgedragen aan het verminderen van de recidive.

Hennephof reageerde gisteravond verrast: “Deze prijs draag ik op aan alle collega’s bij DJI die zich elke dag inzettten voor onze organisatie”. Hij vroeg daarnaast aan de Award Committee of ze kopieën van de prijs wilden sturen voor al deze collega’s.