Staatssecretaris brengt bezoek aan PI Tilburg

Staatssecretaris brengt bezoek aan PI Tilburg

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff bezocht op donderdag 28 januari de PI Tilburg. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst sprak hij zijn waardering uit voor de bijzondere inzet van het personeel tijdens het project “Nova Belgica” over de afgelopen 7 jaar. Ook stond hij stil bij de impact van het bericht dat het verdrag voor de verhuur van de PI Tilburg niet meer wordt verlengd. Daarnaast sprak hij, in het bijzijn van een Belgische delegatie, over de bijzondere samenwerking tussen België en Nederland die tot voor kort uniek was in de wereld. De gevangenis in Tilburg biedt momenteel ruimte aan 500 Belgische gedetineerden.

Geen verlenging

Dijkhoff gaf aan dat hij er alles aan heeft gedaan om een mogelijke verlenging te realiseren. De Belgische minister van Justitie heeft nogmaals bevestigd dat hij het verdrag niet wil verlengen. Dit betekent dat de laatste Belgische gedetineerden uiterlijk op 31 december 2016 zullen terugkeren naar België. Tijdens de bijeenkomst was er ruime gelegenheid voor het personeel om vragen te stellen aan de staatssecretaris. De vragen hadden vooral betrekking op het toekomstperspectief binnen DJI, mogelijkheden binnen het Van-Werk-Naar-Werk-beleid en een (mogelijk) toekomstig gebruik van de locatie door het COA.

Verdrag

Omwille van de overbevolking in de Belgische gevangenissen hebben Nederland en België in oktober 2009 een verdrag gesloten, dat in 2010 in werking trad. Nederland stelde de gevangenis van Tilburg ter beschikking aan België, waardoor Nederlands personeel er kon blijven werken. Afgelopen zomer werd het verdrag nog met een jaar verlengd. In het Masterplan DJI 2013-2018 is vastgesteld dat PI Tilburg wordt gesloten na beëindiging van het verdrag met België. Daarom is per 1 november uitvoering gegeven aan het starten van de vrijwillige fase van het Van-Werk-Naar-Werk-beleid voor alle personeelsleden van PI Tilburg.