Start extra land aanmeldcentrum op Justitieel Complex Schiphol

Start extra land aanmeldcentrum op Justitieel Complex Schiphol

Per 1 februari wordt in het Justitieel Complex Schiphol (JCS) voor de duur van een jaar een extra land aanmeldcentrum ingericht met de naam: AC West. Dat betekent dat de IND op deze locatie ook asielzoekers gaat horen die over land Nederland binnengekomen zijn en wordt er op deze locatie op deze aanvragen beslist.

Aanmeldbalies en aanmeldcentra
Asielzoekers die over land Nederland inreizen, melden zich op dit moment aan op één centrale plek, namelijk AC Ter Apel. Vervolgens doorlopen ze het aanmeldproces in Ter Apel, Veenhuizen of Budel (de aanmeldbalies). Na de rust- en voorbereidingstermijn, tevens wachttijd, wordt hun asielaanvraag nader behandeld in de algemene asielprocedure (AA). Dat gebeurt in een van de drie aanmeldcentra (AA behandellocaties) in Ter Apel, Zevenaar en Den Bosch. In de tussentijd verblijven zij op een van de vele opvanglocaties in Nederland.

Een extra aanmeldcentrum in het westen: AC West
Vanwege de hoge asielinstroom die een grote druk legt op de diverse aanmeldcentra, is besloten om ruimte in het JCS ook als zodanig te benutten. Voor het JCS is gekozen omdat er in het westen van Nederland geen behandellocatie is. Zo ontstaat er een evenwichtigere verdeling over Nederland.

Het JCS is een inrichting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het is een complex waar verschillende justitiële processen gecombineerd worden uitgevoerd en waar diverse organisaties gebruik maken van elkaars faciliteiten en deskundigheid.

Asielzoekers kunnen zich trouwens niet zelf direct aanmelden bij het JCS. Ter Apel blijft de centrale aanmeldlocatie van waaruit asielzoekers in een opvangcentrum worden geplaatst. Vanuit deze opvanglocaties worden zij naar het JCS vervoerd en weer terug naar hun opvanglocatie. JCS wordt dus alleen gebruikt voor de gehoren, niet voor het verblijf.

Grensprocedure
Het JCS biedt nu onder meer plaats aan ongeveer 65 IND medewerkers. Zij horen en beslissen over asielaanvragen van asielzoekers die zich via Schiphol aan de grens melden (uitvoering van de grensprocedure). Met de tijdelijke komst van een extra aanmeldcentrum wordt het aantal medewerkers van IND uitgebreid om ook de over land inreizende asielzoekers te kunnen horen.

Omdat de grensprocedure en landprocedure juridisch twee verschillende dingen zijn (o.a. met en zonder bewaring), is ervoor gekozen het gedeelte van JCS waar vanaf nu de landprocedure wordt gevolgd, tijdelijk AC West te noemen. Op die wijze is ook voor ketenpartners duidelijk dat het hier om twee afzonderlijke processen gaat.

Vanwege het open karakter van de asielprocedure heeft DJI voorzieningen getroffen om de ruimte voor de nieuwe doelgroep toegankelijker te maken.

Goede samenwerking
De start van een extra land aanmeldcentrum in het JCS is een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen DJI en IND. Zij vinden het belangrijk om met elkaar doorstroming in het asielproces te bevorderen. Ook de goede samenwerking met het COA, Raad voor Rechtsbijstand, advocatuur en VluchtelingenWerk Nederland spelen een cruciale rol in het bevorderen van de doorstroom in het asielproces.

Klik hier voor meer informatie over het JCS.