Divisie Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring

De Divisie Gevangeniswezen heeft 28 vestigingen vestigingen (penitentiaire inrichtingen), bestaande uit 34 locaties, in het land en is daarmee het grootste onderdeel van DJI. De Divisie is verdeeld in drie regio's en sluit hiermee zoveel mogelijk aan op de werkgebieden van de ketenpartners. Hierdoor kan optimaal worden samengewerkt met instanties als de politie, het Openbaar Ministerie en de reclassering.

 

Detentie gaat verder dan gevangeniswezen

De periode van detentie staat niet langer op zich. Ook re-integratie, nazorg en het voorkomen van recidive maken onderdeel uit van ons werk. Hierdoor is de periode van detentie niet meer het exclusieve terrein van het gevangeniswezen. We werken samen met partners zoals gemeenten, UWV, Reclassering, corporaties en maatschappelijke en zorgorganisaties. Samen vormen we een netwerk van organisaties die voor, tijdens en na detentie bezig zijn met een geslaagde terugkeer in de samenleving van elke gedetineerde én met het terugdringen van herhalingscriminaliteit.

Vreemdelingenbewaring

In detentiecentra verblijven aan de grens geweigerde vreemdelingen, illegale vreemdelingen en drugskoeriers. De meeste vreemdelingen verblijven hier op grond van een bestuursrechtelijke maatregel. Deze maatregel wordt opgelegd door een hulpofficier namens de minister van Veiligheid en Justitie en niet door een rechter. Doel is de vreemdeling beschikbaar te houden voor vertrek. Het bestuursrechtelijke karakter van de maatregel is terug te zien in de wijze waarop de bewaring wordt uitgevoerd. In grote lijnen houdt het in dat zo veel mogelijk bewegingsvrijheid wordt geboden aan de ingeslotenen, maar wel met oog voor orde en veiligheid. Voor de vreemdelingenbewaring wordt hetzelfde wettelijke kader gebruikt als voor het gevangeniswezen, namelijk de Penitentiaire Beginselenwet.

Naast de vreemdelingen die op een bestuursrechtelijke maatregel in een detentiecentrum verblijven, is er ook sprake van vreemdelingen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Zij zitten eerst hun straf uit in een inrichting die valt onder het gevangeniswezen. Na het uitzitten van hun straf, als zij niet meteen weg kunnen, worden ze in vreemdelingenbewaring gesteld.

Het is de taak van DJI om iemand zo goed mogelijk te verzorgen, te ondersteunen bij voorbereiding van de terugkeer en hem beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland. De daadwerkelijke voorbereiding voor vertrek wordt gedaan door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).