Detentieverklaring

Een detentieverklaring vraagt u schriftelijk aan bij de afdeling D&R (Detentie en Reïntegratie) van de penitentiaire inrichting. In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Alleen de gedetineerde zelf kan een detentieverklaring aanvragen.

Wie kan de detentieverklaring aanvragen?

Bij de meeste gevangenissen of justitiële inrichtingen kan alleen de gedetineerde zelf een detentieverklaring aanvragen. Soms moet een advocaat of een (zorg)instelling dat (schriftelijk) doen. Kijk op de locatiepagina van de gevangenis of justitiële inrichting wie de detentieverklaring moet aanvragen.

Detentieverklaring bij opschorten basisverzekering in gevangenis

Bent u gedetineerd in een gevangenis of justitiële inrichting? Dan moet u uw basisverzekering voor ziektekosten stopzetten. U moet zelf aan uw zorgverzekeraar doorgeven van wanneer tot wanneer u in detentie zit. Uw verzekeraar heeft dan wel een kopie van uw detentieverklaring of ontslagbewijs nodig.

Ontslagbewijs gevangenis in het buitenland

Zat u in een gevangenis in het buitenland?  Dan moet u een ontslagbewijs uit die gevangenis hebben. Kreeg u dit niet mee uit de gevangenis? Dan kunt u bij Stichting Reclassering Nederland een detentieverklaring vragen.

Detentieverklaring opvragen als gevangenis is gesloten

Als de gevangenis waar u verbleef is gesloten kunt u uw detentieverklaring opvragen bij de Divisie Individuele Zaken. Stuur daarvoor een e-mail naar dizcontactcenter@dji.minjus.nl  Stuur een kopie van uw legitimatie mee en geef aan om welke periode en inrichting het gaat.

Bij wie kan ik een detentieverklaring opvragen?

Contactgegevens voor het opvragen van een detentieverklaring
Inrichting E-mailadres
PI Achterhoek (Zutphen)

backoffice.pi.zutphen@dji.minjus.nl

PI Almelo

bopialmelo@dji.minjus.nl

PI Alphen

backoffice.maatschapslaan@dji.minjus.nl

PI Arnhem bevolking.pi.arnhem.zuid@dji.minjus.nl
PI Dordrecht

bevolking.pi.dordrecht@dji.minjus.nl

PI Grave pi.grave.bo@dji.minjus.nl
PI Haaglanden

casemanagersscheveningen@dji.minjus.nl

PI Heerhugowaard

D&RHeerhugowaard@dji.minjus.nl

PI Krimpen aan den IJssel algemeenpikrimpen@dji.minjus.nl
PI Leeuwarden FrontofficeNN@dji.minjus.nl
PI Lelystad backoffice.lelystad@dji.minjus.nl
PI Middelburg denr.pi.middelburg@dji.minjus.nl
PI Nieuwegein bo.nieuwegein@dji.minjus.nl
PI De Schie

cm.rotterdam.deschie@dji.minjus.nl

PI Hoogvliet pirotterdam@dji.minjus.nl
PI Sittard pisittard@dji.minjus.nl
PI Ter Apel FrontofficeNN@dji.minjus.nl
PI Nieuwersluis denrnieuwersluis@dji.minjus.nl
PI Veenhuizen (Esserheem/ Norgerhaven)

FrontofficeNN@dji.minjus.nl

PI Vught

pi.vught.detentieverklaring@dji.minjus.nl

JC Zaanstad jczdr@dji.minjus.nl
PI Zuid-Oost (Roermond) backoffice.roermond@dji.minjus.nl
PI Zuid-Oost (Ter Peel) backoffice.ter.peel@dji.minjus.nl
PI Zwolle

pizwolle.backoffice@dji.minjus.nl

JC Schiphol

dcs.dr@dji.minjus.nl

DC Rotterdam

servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl

DC Zeist

servicebalie.zeist@dji.minjus.nl

Gesloten inrichtingen

dizcontactcenter@dji.minjus.nl