Hindoe geestelijke verzorging

'Vanuit de duisternis naar het licht'

Hindoe geestelijk verzorgers

In 2012 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie de Hindoe Raad Nederland offcieel erkend als zendende instantie voor Hindoe geestelijk verzorging binnen de DJI/DGV. Inmiddels zijn 12 Hindoe geestelijk verzorgers, voornamelijk deeltijds, werkzaam in de justitiële inrichtingen. Ze zijn afkomstig uit alle stromingen binnen het Hindoeïsme. Ze werken tevens stroming-overstijgend en maken dus geen onderscheid in de achtergrond van ingeslotenen. Ook een Sikh priester (Granthi) maakt deel uit van het team.

Opdracht

Hindoe geestelijk verzorgers (Pandits) proberen justitieel ingeslotenen te helpen bij het werken aan een betere toekomst. Zij gaan er van uit dat ieder mens goedheid in zich heeft en dus ook over de mogelijkheid beschikt om naar het goede verder te groeien. Hindoe geestelijk verzorgers helpen bij het herstellen van familiebanden, het leven weer richting te geven vanuit Hindoe waarden, de detentieperiode zo goed mogelijk door te komen, een andere bewustzijn te creëren en stil te staan bij het Goddelijke in ieders leven.

Taken

Hindoe geestelijk verzorgers geven invulling aan hun opdracht door het verzorgen van meditatiesessies, yogacursussen, gespreksgroepen en individuele begeleidingsgesprekken. Ook wordt er stilgestaan bij de Hindoe feestdagen en worden Holi en Divali gevierd.

Soms blijkt uit gesprekken dat Hindoe ingeslotenen weinig over hun achtergrond weten. De Hindoe geestelijk verzorgers zijn hierbij het eerste aanspreekpunt. Zij verschaffen informatie en zorgen desgewenst voor literatuur. Ook is het mogelijk om gebedsboeken (chalisa, bhagvad geeta), mala’s (rozenkranzen), foto’s en/of beeldjes van goden te krijgen van de Hindoe geestelijk verzorgers.

Divali in de inrichting

Divali of Dipavali (´rij van lichtjes´) is één van de belangrijkste Hindoe feesten en vindt zijn oorsprong in India. Het is het feest van het licht en wordt door hindoes over de gehele wereld gevierd. In de meeste justitiële inrichtingen waar Hindoe ingeslotenen verblijven, wordt stilgestaan bij Divali. De dienst die hierbij wordt gehouden, bestaat minimaal uit het aansteken van een oneven aantal diya’s onder het reciteren van mantras. Deze mantras zijn vooral gericht op de vrouwelijk manifestatie Laxmi. Nadat de diyas zijn aangestoken, wordt moeder Laxmi door iedereen aanbeden. Vervolgens worden bloemen en prasaad geofferd.