Shared Service Center ICT (SSC-I)

SSC-I ontwikkelt, bouwt, implementeert en beheert ICT-werkplekken, applicaties en infrastructuur. Veilig, betrouwbaar en vernieuwend, in alles wat we doen!

We hebben vele jaren van ervaring en expertise binnen het veiligheidsdomein van de Rijksoverheid. Daarnaast zijn we een professionele partner die thuis is in een bestuurlijke omgeving met een eigen dynamiek. Met onze servicedesk en landelijk service netwerk, staan wij altijd voor u klaar.

Onze klanten

We bedienen klanten primair binnen het domein van Justitie en Veiligheid en zijn ketenpartners. Denk hierbij aan klanten als de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de Dienst Terugkeer & Vertrek, de Immigratie- & Naturalisatiedienst, Reclassering Nederland, Adviescollege Verlof Toetsing, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Bestuursdepartement JenV. Op het gebied van consultancy & security diensten werken wij Rijksbreed.

Lees het klantverhaal Integratie Facilitair Portaal (FMIS) voor DJI

Onze diensten

Wij bieden alles op IT-gebied dat nodig is om organisaties in het domein van Justitie en Veiligheid te ontzorgen en de bedrijfscontinuïteit te borgen. Nieuwsgierig geworden wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met de accountmanagers van SSC-I.