Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid

De Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) is een onderdeel van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) en is inzetbaar voor uiteenlopende specialistische werkzaamheden.

Specialist

De LBB'er wordt ingezet als specialist in beveiligen en bewaken. Zij worden opgeleid om dit goed te beheersen. Dit is dezelfde opleiding die Hoog Risico Beveiligingspelotons van de KMar en Nationale Politie volgen, waarmee ze als extra volume inzetbaar zijn in crisistijden.

Zoekacties

De toegangscontroles van justitiële inrichtingen zijn zeer streng. Hoewel het soms toch lukt om verboden goederen in bezit te krijgen, zoals drugs, wapens of telefoons, komen deze spullen tijdens de celinspecties of visitaties meestal wel boven water. In bepaalde gevallen is het toch nodig om de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) van de DV&O in te schakelen voor een zoekactie.

Vaak zonder aankondiging doorzoekt de LBB dan de cellen van justitiële inrichtingen. Vaak worden hierbij ook de speurhonden van de DV&O gebruikt.

Ordehandhaving en evacuaties

Voor kleine ordeverstoringen heeft de gevangenis haar eigen interne bijstandsteam. Maar voor grootschalige calamiteiten roepen penitentiaire inrichtingen hulp in van de LBB van de DV&O. Dit is de mobiele eenheid voor het gevangeniswezen.
Ook bij grootschalige evacuaties wordt de hulp van de LBB ingeroepen.

TBS- en persoonsbegeleiding

Justitiabelen die onder toezicht op verlof mogen, worden vaak door medewerkers van de LBB begeleid. Meestal doet dit een speciale groep medewerkers binnen de LBB die is opgeleid als biker.
Ook persoonsbeveiliging is een belangrijke taak van de LBB. Zij beveiligen bijvoorbeeld rechters tijdens een huisbezoek of zittingen van personen die bij rechterlijke maatregel gedwongen worden opgenomen in een Psychiatrisch Ziekenhuis (BOPZ).

Executie van vonnissen

Ook de Nationale Politie rekent op de steun van de LBB. De medewerkers van de LBB voeren regelmatig de zogenaamde executievonnissen uit; het ondersteunen bij de executies van vonnissen zoals vrijheids­straffen, geldboetes, taakstraffen, schade­vergoedings- en ontnemingsmaatregelen.

Bijzondere beveiligingsopdrachten

Naast justitiabelen in openbare en publieke ruimtes, verzorgt de LBB ook beveiligd data- en valutatransport, afvoer van in beslag genomen drugs en het vervoer van geclassificeerde documentatie. Inlezen van beveiligde software en het activeren en programmeren van paslezers bij DJI en DJI-gerelateerde inrichtingen hoort ook in dit specialistische rijtje thuis.

Ziekenhuisbewaking

Moet een gedetineerde overnachten in een burgerziekenhuis, dan wordt hij of zij beveiligd door medewerkers van de DV&O. De veiligheid van de bezoekers en overige patiënten staat hierbij voorop. Ook de meeste poliklinische bezoeken worden door de DV&O begeleid.

Speurhonden

De inzet van drugshonden is één van de maatregelen van het landelijk drugsontmoedigingsbeleid (DOB) van het gevangeniswezen. Jaarlijks controleren de honden honderden keren personeel, bezoekers en leveranciers. Ook zijn er speciaal opgeleide telefoonhonden. Zij speuren naar mobiele telefoons in de inrichting.

De controles worden uitgevoerd samen met opgeleide hondengeleiders van de DV&O; samen zijn zij Rijksgecertificeerd.