Divisie Individuele Zaken (DIZ)

De Divisie Individuele Zaken (DIZ) is onderdeel van het hoofdkantoor van DJI. DIZ levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit te voeren. DIZ zorgt ervoor dat een justitiabele op het juiste moment op de juiste plaats zijn straf of maatregel ondergaat, behandelt bezwaren en beroepen en bewaakt de termijnen van maatregelen.

DIZ bestaat uit zeven processen waar individuele beslissingen worden genomen over de volgende justitiabelen:

 • Gedetineerden (volwassenen in detentie);
 • Jeugdigen aan wie jeugddetentie of de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij) is opgelegd;
 • Ter beschikking gestelden (tbs-gestelden) met bevel tot verpleging (justitiabelen in forensische zorg);
 • Vreemdelingen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld.

De zeven processen van DIZ die deze beslissingen nemen, zijn:

 • Contact center (voor alle vragen aan de Divisie Individuele Zaken)
 • Eerste plaatsing (vanaf een politiebureau of vanuit ‘de vrije maatschappij’ in een inrichting);
 • Doorplaatsingen (van de ene afdeling naar de andere, of van de ene inrichting naar de andere: bijvoorbeeld van een huis van bewaring naar een gevangenis.);
 • Verblijf buiten de inrichting (verlof en andere activiteiten die mogelijk buiten de inrichting plaatsvinden , bijvoorbeeld een penitentiair programma);
 • Bezwaar en beroep (tegen beslissingen van DIZ, van de afdelingen Eerste plaatsing, Doorplaatsingen en Verblijf buiten de inrichting);
 • Verlengingen (van tbs- en pij-maatregelen);
 • Internationale overdracht strafvonnissen (van Nederlandse gedetineerden in het buitenland en buitenlandse gedetineerden in Nederlandse gevangenissen).

Tot slot behoort tot de taak van de DIZ ook de optimale inzet en benutting van de capaciteit van inrichtingen. Meer informatie over de werkzaamheden van de afdelingen van de divisie Individuele Zaken leest u hier.

Bereikbaarheid

Als u met DIZ belt komt u in een keuzemenu. U kiest het nummer van het proces en komt dan rechtstreeks bij het gewenste proces uit. Als u niet weet bij welk proces u met uw vraag terecht kunt, dan wordt u vanzelf verbonden met een medewerker van het Contact center.

ProcesAlgemeen nummerMenuoptieSubmenu optie
Submenu optie
Voor zelfmelders 08807-25678 1


Voor de processen
Eerste plaatsing
08807-25678 2
1

Doorplaatsingen:
08807-25678


Doorplaatsingen/Gevangeniswezen
2
2
1
Doorplaatsingen/TBS
2
2
2
Doorplaatsingen/Klinisch plaatsen
2
2
3
Doorplaatsingen/Forensisch Plaatsings Loket
2
2
4
Doorplaatsingen/Jeugd

2
2
5
IOS[1]08807-256782
3

VBI08807-256782
4

Bezwaar en Beroep
08807-256782
5

Verlengingen
08807-256782
6

[1] IOS blijft ook bereikbaar op 088- 0725962. Voor vragen over de stand van zaken in specifieke dossiers kun je elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met informatielijn Wets Wots (088- 0725963).

Zelfmelders

DIZ ontvangt veel vragen van zelfmelders. Bijvoorbeeld over welke spullen zij mogen in detentie maar ook of ze bezoek mogen ontvangen. Antwoorden op deze vragen en nog veel meer vindt u op de pagina zelfmelders en in de onderstaande informatiefolder voor zelfmelders.