Naar de gevangenis - Bezoek en contact

 • U mag als gedetineerde contact met de buitenwereld onderhouden via brieven en telefoon. U moet zelf aan uw familie of vrienden doorgeven waar - in welke gevangenis - u verblijft. Gevangenissen of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) mogen namelijk geen adressen doorgeven van personen die in een gevangenis of andere inrichting zitten. Dit heeft te maken met privacyregels.

 • Ja, dit kan. Er zijn wel bezoekregels.

  · Volwassenen en kinderen die bij u op bezoek komen, moeten zich kunnen legitimeren. Dit kan alleen met een geldig paspoort, een rijbewijs, of een Europese identiteitskaart. Zonder een van deze documenten mag het bezoek niet naar binnen.

  · Er mogen niet meer dan 3 volwassenen tegelijk bij u op bezoek komen.

 • Een gedetineerde heeft recht op tenminste 1 uur bezoek per week. Per keer kan slechts een beperkt aantal personen op bezoek. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen alleen toegang als zij worden begeleid door een volwassene. Voor een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) is de leeftijdsgrens 16 jaar. Kinderen onder de 16 jaar mogen daar alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene.

  Let op! Elke inrichting heeft ook eigen regels (zie https://www.dji.nl/locaties/index.aspx).

 • In gewone gevangenissen kan de directeur 1 keer per maand bezoek zonder toezicht toestaan.

 • Ja, dit is mogelijk. Als een bezoeker zich niet houdt aan de bezoekregels dan kan een bezoek worden geweigerd. Meer informatie over deze bezoekregels is te vinden op de pagina van de betreffende gevangenis op www.dji.nl.

 • Een gedetineerde mag ten minste eenmaal per week 10 minuten telefoneren met personen buiten de inrichting. In de huisregels van de inrichting is vastgelegd op welke plaatsen en tijden dit mag. U mag alleen bellen met een telefoontoestel dat hiervoor aangewezen is. De kosten zijn in principe voor uw eigen rekening.

 • Een gedetineerde heeft geen toegang tot een eigen computer of smartphone. Dit betekent dat u tijdens detentie niet kunt e-mailen op de gebruikelijke manier. In plaats hiervan kunt u gebruik maken van eMates. Met eMates is het mogelijk om e-mails te versturen vanuit en naar elke penitentiaire inrichting (PI) in Nederland. Inschrijven is gratis, berichten versturen kost € 0,40 per bericht (max. 2500 karakters, ongeveer 500 woorden, prijs 2018). E-mails die bij een PI binnenkomen voor een gedetineerde worden uitgeprint op papier. De print wordt nog dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag bij de gedetineerde bezorgd.