Veelgestelde vragen van A tot Z - Medische zorg

  • Iedere gedetineerde heeft recht op medische zorg. Deze zorg (lichamelijk en/of geestelijk) is gelijkwaardig aan de gezondheidszorg buiten de gevangenis. De zorg moet wel passen binnen de beperkingen van een gevangenisstraf. Als u medische zorg nodig hebt tijdens uw verblijf in een justitiĆ«le inrichting, dan betaalt het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dit uit een collectieve verzekering. Uw eigen zorgverzekering wordt namelijk tijdelijk stopgezet tijdens uw detentie.