Samenwerking met vrijwilligers

Buiten betaalde krachten om werkt DJI ook met vrijwilligers. Zij verrichten werkzaamheden die een aanvulling zijn op de werkzaamheden van het eigen personeel. Op die manier leveren ook zij een bijdrage aan een humaan detentieklimaat en de re-integratie van (ex-)justitiabelen.

De meeste vrijwilligers die in de penitentiaire inrichtingen werkzaam zijn, zijn aangesloten bij vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas, Gevangenenzorg Nederland of Exodus, maar ook bij kleine vrijwilligersorganisaties is dat mogelijk.

Welke vrijwilligers?

Er zijn binnen de sectoren van DJI verschillende soorten vrijwilligers werkzaam. Voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn: het bezoeken van justitiabelen en het helpen van deze groep bij de terugkeer in de maatschappij. Ook de Dienst Geestelijke Verzorging maakt gebruik van vrijwilligers.

Zo zijn er veel mogelijkheden om als kerk, moskee of humanistisch vrijwilliger de geestelijk verzorgers bij te staan bij hun uitvoerende werkzaamheden zoals gespreksgroepen, bezinningsbijeenkomsten en moskee/kerkdiensten. Andere mogelijkheden zijn: leesmaatje, nazorgmaatje, vrijwilligersbezoeker, maar ook begeleider in het re-integratie centrum. In het re-integratiecentrum kunt u gedetineerden begeleiden met inschrijven voor huisvesting, een baan of een uitkering. Maar ook het aanvragen van een DigiD, maken van schuldenoverzichten, afspraken maken over studie en contact met werkgevers. Als vrijwilliger bent u rustig van aard, dienstverlenend ingesteld, zelfstandig en tegelijkertijd bent u zich ervan bewust dat de werkzaamheden onderdeel uitmaken van een groter geheel. Als vrijwilliger van het re-integratiecentrum is enige affiniteit met computers ook van belang.

Subsidie

De subsidieverlening aan de vrijwilligersorganisaties voor dit onbetaalde werk van vrijwilligers gebeurt jaarlijks. Per jaar verstrekt DJI 4,1 miljoen euro aan grote en kleine vrijwilligersorganisaties om dit belangeloze werk te ondersteunen. Hierover voert DJI gesprekken met de verschillende partijen. Deze gesprekken geven inzicht in de doelen van de vrijwilligers en in hoeverre deze aansluiten bij de doelstellingen van DJI. Zo’n 35 organisaties ontvangen een subsidie van DJI.

Aanmelden

Aanmelden als vrijwilliger kunt u uitsluitend doen via een vrijwilligersorganisatie waarmee DJI een subsidierelatie onderhoudt. Jaarlijks verschijnt er een actuele lijst met de vrijwilligersorganisaties waarmee DJI een subsidierelatie onderhoudt. Welke dat zijn, kunt u opvragen bij de landelijke contactpersoon van het vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing Ilona Végh. Voor het vrijwilligerswerk met (ex-)gedetineerden is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of een Beschrijving Getoond Gedrag voor ervaringsdeskundigen noodzakelijk.

Ook in aanmerking komen voor de subsidieregeling? Vul het aanvraagformulier onderaan de pagina in, en dien het in vóór 1 juli 2022 via het projectenbureau: projectenbureau.dji@dji.minjus.nl. Via dit mailadres is ook het digitale formulier op te vragen.

Meer informatie:

Aanvraagformulier subsidie - indienen vóór 1 juli 2022