Functie verpleegkundig ZBIW'er

"Het is in mijn werk niet te voorspellen hoe de dag gaat lopen. Professionaliteit voor mij is het begeleiden van de gedetineerde patiënten zonder vooroordeel en de persoon achter de ziekte te zien. Het gaat allemaal om persoonlijke begeleiding, de juiste interventies en goede zorg bieden.”

Wat doet een verpleegkundig ZBIW'er?

Marc is verpleegkundig zorg- en behandelinrichtingswerker (ZBIW’er) en werkt in een penitentiair psychiatrisch centrum van DJI. Een uitdagende baan, want hij werkt op het snijvlak van beveiliging en zorg met een bijzondere doelgroep: gedetineerden met ernstige psychosociale problemen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen. Dat doen we op verschillende locaties in heel Nederland. Zorg is een erg belangrijk thema bij DJI. Daarin speel jij als verpleegkundig zorg- en behandelinrichtingsmedewerker (ZBIW’er) een belangrijke rol.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure?

Neem voor meer informatie contact op met het Shared Service Center DJI, Loket Werving & Selectie

  • 088 07 54321