Jij en DJI: een ijzersterke combinatie!

DJI zoekt personeel. Kijk op de verschillende functieprofielen om te zien welke functie past en hoe we een ijzersterke combinatie kunnen maken tussen jou en ons! Kies voor mooi werk in een veelzijdige omgeving waarbij het gaat om beveiliging, bewaring en begeleiding.

DJI staat voor:

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg voor mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.500 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra voor vreemdelingenbewaring. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Sollicitatieprocedure

Zowel mannen als vrouwen worden uitgenodigd te solliciteren. Bij gebleken geschiktheid dient aan het eind van de procedure een verklaring omtrent gedrag (VOG) te worden aangevraagd. We houden rekening met de afstand tussen jouw woonplaats en je werkplek.

Meer informatie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het Shared Service Center DJI, Loket Werving & Selectie via telefoonnummer 088 07 54321.