Pers/media

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

De Dienst Justitiƫle Inrichtingen is de detentiespecialist in Nederland. DJI laat de samenleving graag zien hoe het insluiten van en zorgen voor justitiabelen in zijn werk gaat. Daarom werkt DJI regelmatig samen met verschillende soorten media.

Samenwerking met media

Werkt u voor een medium en zoekt u samenwerking met DJI voor een mediaproductie? Geef dan antwoord op de vijf onderstaande vragen:

 • Voor welk medium werkt u?
 • Wat wilt u maken?
 • Wanneer wilt u de productie maken en waarom op dat moment?
 • Waar wilt u de productie maken en waarom daar?
 • Wat is het plan van aanpak?

Stuur uw verzoek onder vermelding van Mediaverzoek [naam medium] per e-mail naar mediaverzoek@dji.minjus.nl

Overige vragen en verzoeken dient u te sturen naar www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Alleen volledig ingevulde mediaverzoeken worden in behandeling genomen. Wij streven er naar om binnen vijf werkdagen te antwoorden.

Uitgangspunten

 • Een inrichting dient niet als decor. Verzoeken hiertoe worden over het algemeen afgewezen, ook als de inrichtingen leeg staan.
 • Er worden geen interviews gehonoreerd met justitiabelen die betrekking hebben op het delict of het proces.
 • In het kader van privacy van justitiabelen en slachtoffers wordt er niet ingegaan op het delict en mogen geen herleidbare delictsomschrijvingen aan de orde komen.
 • Justitiabelen mogen niet herkenbaar in beeld worden gebracht.
 • Overnachten in een inrichting is niet toegestaan.
 • Verder wordt gekeken naar het belang van DJI in relatie tot de mediaproductie en naar de beschikbare capaciteit.

Persvoorlichting

Wilt u in contact komen met de persvoorlichting van het ministerie van Veiligheid en Justitie? Dan kunt u contact opnemen met een van de persvoorlichters:

Voor vragen over het Gevangeniswezen:

Jaap Oosterveer
Mobiel: 06 48 10 01 61
E-mail: j.a.oosterveer@minvenj.nl

Voor vragen over Forensische Zorg, NIFP, Justitiƫle Jeugdinrichtingen en Dienst Vervoer en Ondersteuning:

Renske Piet
Mobiel: 06 52 87 24 70
E-mail: r.piet@minvenj.nl

Voor vragen over Vreemdelingenbewaring:

Lennart Wegewijs
Mobiel: 06 25 65 71 64
E-mail: l.wegewijs@minvenj.nl