Gezichten van DJI

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kent vele gezichten. Een directeur, een beleidsmedewerker, een penitentiair inrichtingswerker, een pedagogisch medewerker of een verpleegkundige. DJI heeft ruim 13.000 medewerkers in verschillende functies. Om een indruk te geven, stellen een aantal van hen zich hieronder aan u voor.