DJI en KPMG werken samen aan maatschappelijke waarde

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en KPMG slaan nog dit jaar de handen ineen om jeugdige justitiabelen meer perspectief op werk te bieden. Op 4 juli ondertekenden zij hiervoor - in aanwezigheid van minister Blok (VenJ) – hun plan van aanpak.

Minister Stef Blok: 'De jeugdgedetineerden zijn nog hartstikke jong en ook al hebben ze iets gedaan wat niet kan, met de samenwerking tussen DJI en KPMG bieden we ze een kans om weer aan de goede kant van de maatschappij te komen.'

Social Return bij DJI

De afgelopen periode liep een rijksbreed traject om – vanuit categoriemanagement – de social returnverplichting van leveranciers op een andere manier vorm te geven. Eén van die trajecten heeft DJI binnen gehaald. Die proeftuin is door BZK (als beleidsverantwoordelijke) goedgekeurd.

KPMG kent al een paar jaar het Jan Hommen Scholarschip. Een traject dat aan een aantal kansarme jongeren wordt geboden waarbij de studiekosten (MBO) worden betaald, een pak wordt aangemeten en begeleiding wordt geregeld. Dit na een selectiedag, een stevig assessment een bootcamp en een wervende pitch voor een jury. Afgelopen jaar won een jongere uit JJI Teylingereind dit scholarship. Vier jaar opleiding voor sportinstructeur wordt door KPMG betaald. 'Een prachtige uitkomst en het bewijs dat onze jongeren wellicht de doelgroep zouden kunnen zijn voor eenzelfde werkwijze onder Social Return. Ik ben ontzettend blij met deze stap. Het is een prachtige kans om na verblijf in de JJI de ingezette weg vast te houden', aldus Angélique Koevoets, plaatsvervangend divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen.

Proeftuin bij KPMG en DJI

Met deze proeftuin geeft KPMG op innovatieve wijze invulling aan hun social returnverplichting. Samen met de DJI bieden zij jongeren een scholarship aan, van maximaal vier jaar, dat hen de kans biedt op het halen van een mbo-diploma. Op deze manier wordt de kans op werk, inkomen en re-integratie voor deze jongeren vergroot. Albert Röell (KPMG): 'Social Return invullen door samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is een uiterst constructieve wijze om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. We moeten deze jongeren die tegen de rand van de samenleving staan terug aan boord krijgen.'

Inkopen met impact

DJI heeft in 2017 een nieuw inkoopbeleid vastgesteld met de titel: inkopen met impact. In dit beleidskader wordt de maatschappelijke opdracht van DJI en het inkoopbeleid met elkaar verbonden. De proeftuin met KPMG is een prachtig voorbeeld van de manier waarop dit beleid in de praktijk kan worden toegepast. Op deze wijze betrekken we de leveranciers van DJI bij onze maatschappelijke rol.